Điểm bán hàng thân thiện với người dùng

Nhanh chóng tiện lợi thao tác dễ dàng.

Có sẵn trên các nền tảng.

Yêu Cầu Một Bản Demo

Một tiêu đề thu hút

Chọn một hình ảnh sống động và viết một đoạn cảm hứng về nó.
Nó không nhất thiết phải dài, nhưng nó sẽ củng cố hình ảnh của bạn.


Thêm chú thích để nâng cao ý nghĩa của hình ảnh này.

Tính năng Đầu tiên

Cho biết giá trị của tính năng này
đối với khách hàng.

Tính năng thứ hai

Viết những gì khách hàng muốn biết,
không phải những gì bạn muốn thể hiện.

Tính năng thứ 3

Một lời giải thích nhỏ về tính năng
tuyệt vời này, bằng những từ ngữ rõ ràng.

Tính năng thứ 3

Một lời giải thích nhỏ về tính năng
tuyệt vời này, bằng những từ ngữ rõ ràng.

Một phụ đề

Viết một hoặc hai đoạn văn mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Để thành công, nội dung của bạn cần phải hữu ích cho người đọc.

Bắt đầu với khách hàng-tìm hiểu những gì họ muốn và cho họ điều đó.

Tìm hiểu thêm

 
 

Một phụ đề

Viết một hoặc hai đoạn văn mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Để thành công, nội dung của bạn cần phải hữu ích cho người đọc.

Bắt đầu với khách hàng-tìm hiểu những gì họ muốn và cho họ điều đó.

Tìm hiểu thêm

Một tiêu đề thu hút

Chọn một hình ảnh sống động và viết một đoạn cảm hứng về nó.
Nó không nhất thiết phải dài, nhưng nó sẽ củng cố hình ảnh của bạn.


Thêm chú thích để nâng cao ý nghĩa của hình ảnh này.

Tính năng Đầu tiên

Cho biết giá trị của tính năng này
đối với khách hàng.

Tính năng thứ hai

Viết những gì khách hàng muốn biết,
không phải những gì bạn muốn thể hiện.

Tích Hợp Kho Hàng

 

Always Improving

Thanks to our running release system, benefit from all updates (security and new features) in real time.

 

Scalable and Modular

Whether you start small or are already a large company, our solution adapts to your needs and grows with you.


DISCOVER MORE

Chi Phí

KIỂM SOÁT

 • Theo dõi chi phí
 • Lập Hóa đơn theo đợt 
 • Lợi ít 4

Kiểm kê Tồn Kho

ĐỒNG BỘ

 • Đồng bộ hóa mọi giao dịch 
 • Truy cập đến tất cả các phân hệ và tính năng
 • Xóa nếu không dùng
 • Xóa nếu không dùng

Điểm Bán Hàng

$ 125 .00

/ tháng
 • Xóa nếu không dùng
 • Xóa nếu không dùng
 • Xóa nếu không dùng
 • Xóa nếu không dùng

Bán Hàng

$ 125 .00

/ tháng
 • Xóa nếu không dùng
 • Xóa nếu không dùng
 • Xóa nếu không dùng
 • Xóa nếu không dùng

Hệ thống trực quan

Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được

Insert text styles like headers, bold, italic, lists, and fonts with a simple WYSIWYG editor. Flexible and easy to use.

Công cụ tùy chỉnh

Nhấp và thay đổi nội dung trực tiếp từ front-end: không cần tới back end phức tạp để giải quyết vấn đề này.

Hệ thống khối xây dựng

Tạo trang của bạn từ đầu bằng cách kéo và thả , các khối xây dựng có thể tùy chỉnh được tạo sẵn.

Tính năng thiết kế

Bootstrap-based templates

Dễ dàng thiết kế các mẫu Odoo của riêng bạn nhờ cấu trúc HTML rõ ràng và bootstrap CSS.

Chủ đề chuyên nghiệp

Text Highlight

Hãy tập trung vào những gì bạn phải nói!

Thay đổi chủ đề trong vài cú nhấp chuột và duyệt qua danh mục của Odoo về các chủ đề sẵn sàng sử dụng có sẵn trong cửa hàng ứng dụng của chúng tôi.

Tiêu đề Tính năng

Thẻ là một thùng chứa nội dung linh hoạt và có thể mở rộng. Nó bao gồm các tùy chọn cho các tiêu đề và chân trang, nhiều nội dung, màu nền theo ngữ cảnh và các tùy chọn hiển thị mạnh mẽ.