Những khó khăn thường gặp của DN dịch vụ tuyển dụng NS khi triển khai giải pháp phần mềm

Dữ liệu bị phân tán không tập trung

Thông tin CV lưu trữ phân tán gây khó khăn và tốn nhiều thời gian trong việc tìm ứng viên phù hợp khi có yêu cầu tuyển dụng từ nhà tuyển dụng. Mất thời gian cho việc format lại CV của ứng viên để gửi cho nhà tuyển dụng

Khó trong việc quản lý Marketing

Không có phần mềm quản lý chiến tiếp thị, các công cụ tiếp thị còn lạc hậu, không đem lại hiệu quả cao nhưng tốn nhiều chi phí. Lượng CV và yêu cầu tuyển dụng quá nhiều nhưng không có công cụ thống kê, phân loại hợp lý.

Khó khăn trong chăm sóc khách hàng

Công cụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng chưa bài bản và chuyên nghiệp, chưa có các kênh quản lý trải nghiệm ứng viên và nhà tuyển dụng sau khi dùng dịch vụ.

Công cụ hỗ trợ công việc hàng ngày

Không có công cụ theo dõi nhắc nhở tình trạng tuyển dụng. Thống kê, báo cáo thủ công tốn nhiều thời gian, số liệu không được chính xác.

Tương tác tư vấn và khách hàng

Không có công cụ hỗ trợ giải quyết tranh chấp ứng viên giữa các consultant. Thông tin khách hàng và ứng viên không được bảo mật dễ bị thất thoát

Khó khăn trong công tác báo cáo

Một khách hàng  có thể dùng nhiều gói dịch vụ khác nhau, và 1 gói dịch vụ có thể nhiều tư vấn tham gia chính vì thế việc quản lý chi phí phải thực sự chi tiết và chính xác. Mặt khác việc thống kê doanh thu, chi phí cũng mất nhiều thời gian khi thực hiện tính toán bằng excel.

Quy trình tổng th ể giải pháp phần mềm


Chi tiết quy trìn h giải pháp phần mềm 

1.Marketing

Tìm kiếm khách hàng: nhân viên tìm kiếm nguồn khách hàng cần dịch vụ tuyển dụng tiềm năng qua các kênh: Website, Google, quảng cáo, cuộc gọi, ...

2. Kinh doanh

Chào giá dịch vụ: Sau khi giới thiệu gói tuyển dụng cho khách hàng sẽ tiến hành chào giá dịch vụ đến khách hàng, làm việc với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu khách hàng cần tuyển: vị trí, yêu cầu kinh nghiệm, chuyên ngành học, mức lượng.. Nếu khách hàng đồng ý đi  đến thương lượng: Sau khi chào giá thành công, 2 bên sẽ tiến hành thương lượng để đưa ra các điều khoản trong hợp đồng.

3. Tìm kiếm ứng viên phù hợp

Dựa vào đầu việc cần tìm, bộ phận tuyển dụng tìm kiếm ứng viên phù hợp vị trí tuyển dụng để tiến hành phỏng vấn. Các ứng viên có thể từ database trước đó hoắc tìm kiếm qua các kênh. 

4.Phỏng vấn ứng viên

Sau khi có ứng viên phù hợp với các vị trí yêu cầu của khách hàng, bộ phận phỏng vấn sẽ sắp xếp ứng viên để phòng vấn, có thể phỏng vấn nhiều vòng, và có sự tham gia của khách hàng phỏng vấn.

5.Quản lý công nợ phải thu

Dựa trên hợp đồng ký khách hàng, kế toán xuất hóa đơn và kiểm soát công nợ phải thu một cách nhanh chóng và chính xác


6.Công cụ báo cáo

Hệ thống hổ trợ báo cáo về tình hình thực hiện hợp đồng, doanh thu, chi phí, hiệu quả hoạt động từng nhân viên ... một cách trực quan , nhanh chóng, tức thì để nhà quản lý có quyết định nhanh chóng.

Tính năng cần có củ a giải pháp phần mềm

chuyển đổi số doanh nghiệp

Quản lý tiếp thị tự động

 1. Quản lý kế hoạch, chiến dịch marketing

 2. Quản lý kênh marketing, kế hoạch chi tiết cho từng kênh

 3. Quản lý quá trình markieting: thiết kế, chạy chương trình...

 4. Quản lý công việc marketing của nhân viên.

 5. Đánh giá hiệu quả thực tế, so sách với kế hoạch.

   

chuyển đổi số doanh nghiệp

Quản lý hoạt động kinh doanh

 1. Thiết lập quy trình kinh doanh và chính sách khuyến mại, chiếc khấu gói tuyển dụng.

 2. Quản lý quá trình kinh doanh:  hẹn lịch phỏng vấn, nội dung phỏng vấn...

 3. Quản lý tài liệu đi kèm trong quá trình làm việ: CV, hợp đồng...

 4. Ghi nhận những nhu cầu khách hàng, những vấn đề phát sinh quá trình tư vấn..

chuyển đổi số doanh nghiệp

Quản lý ứng viên (Candidate) và đầu việc (Vacancy)

 1. Quản lý thông tin ứng viên: thông tin cá nhân, học vấn, ngoại ngữ , kinh nghiệm làm việc...

 2. Quản lý lịch sử làm việc với ứng viên

 3. Quản lý đầu việc: Thông tin công việc, yêu cầu ứng viên

 4. Quản lý công việc của tư vấn quản lý đầu việc gì? có ứng viên nào cho đầu việc?

 5. Mapping đầu việc và ứng viên theo tiêu chí định nghĩa. 

chuyển đổi số doanh nghiệp

Quản lý công nợ phải thu, phải trả

 1.  Thiết lập hạn mức công nợ, thời gian thanh toán cho từng nhóm khách hàng/ nhà CC

 2. Quản lý tiền mặt, sổ quỹ, tiền ở ngân hàng.

 3. Quản lý trả tiền nhà cung cấp, tạm ứng.

 4. Quản lý Thu tiền khách hàng, báo cáo về công nợ khách hàng, phân tích nợ quá hạn.

 5. Quản lý Tài sản cố định, khấu hao

 6. Quản lý ngân sách 

 7. Quản lý kế toán tổng hợp

 8. Hệ thống báo cáo quản trị.

chuyển đổi số doanh nghiệp

Quản lý nhân sự tiền lương

 1. Quản lý thông tin, lý lịch nhân viên, hợp đồng lao động

 2. Quản lý tuyển dụng

 3.  Quản lý đào tạo

 4.  Quản lý chấm công, nghĩ phép

 5. Quản lý tình lương

 6.  Đánh giá nhân viên

chuyển đổi số doanh nghiệp

Quản lý quá trình chăm sóc khách hàng

 1.  Thiết lập quy trình chăm sóc khách hàng tự động: gởi emai, SMS vào ngày sinh nhật, nhắc nhở lịch liệu trình đến khách hàng.

 2. Quản lý phản hồi của khách hàng và theo dõi xử lý vụ việc

 3. Quản lý đánh giá của khách hàng về ứng viên, tư vấn viên. 

 4. Quản lý hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng của nhân viên.

Phương pháp triển khai giải pháp phần mềm

1.

Xác định hiện trạng  

 

2.

Đưa ra mục tiêu

 

3.

Chuẩn hóa Quy trình


4.

Chọn  giải pháp

 

5.

Xác định KPI 

 

6.

Triển khai & cải tiến


Lợi ích của giải pháp phần mềm đem lại chuyển đổi số doanh nghiệp

Tạo môi trường làm việc đồng nhất

Mọi quy trình đều vận hành trên một hệ thống giúp lãnh đạo xem xét và sữ dụng tài nguyên 1 cách tối ưu, giúp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tối ưu hóa tài nguyên

Mọi quy trình đều vận hành trên một hệ thống giúp lãnh đạo xem xét và sữ dụng tài nguyên 1 cách tối ưu, giúp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khác hàng

Hệ thống giúp doanh nghiệp có thông tin về nhu cầu và hành vi mua sắm của khác hàng giúp doanh nghiệp phục vu khách hàng một cách hiệu quả nhất.

Quản lý thông tin ứng viên khoa học

Hệ thống cho phép người dùng quản lý thông tin ứng viên, tình trạng ứng viên một cách khoa học và dễ dàng tìm kiếm

Tối ưu hóa chuổi công việc tuyển dụng

Hệ thống giúp doanh nghiệp tối ưu chuổi  tuyển dụng với việc kết nối, mapping ứng viên- Công việc-Khách hàng trên cổng thông tin.

Khả năng mởi rộng nhanh chóng

Hệ thống giúp cho doanh nghiệp mở rộng chi nhánh, phạm vi hoạt động nhanh chóng.