Cổng thông tin giúp:

 

Cộng đồng doanh nghiệp

Hiểu lợi ích của chuyển đổi số và làm thế nào để chuyển đổi số ở doanh nghiệp mình. Học hỏi kinh nghiệm và sự tư vấn từ đội ngũ chuyên gia đến từ nhiều công ty có nhiều giải pháp để lựa chọn phù hợp với yêu cầu quy mô doanh nghiệp. 

Nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số

Cung cấp tư vấn lộ trình và giải pháp chuyển đổi số một cách hiệu quả. Tiếp cận thị trường mục tiêu gồm nhiều doanh nghiệp ngành nghề.

Liên hệ

Giải pháp phần mềm

Marketing và Bán Hàng

Tự động hóa hoạt động Marketing và bán hàng

Phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng của bạn để gửi đúng thông điệp đến đúng khách hàng tiềm năng vào đúng thời điểm. Thiết lập quy trình tiếp thị nâng cao tập trung vào khách hàng tiềm năng của bạn và nuôi dưỡng họ hiệu quả thông qua kênh bán hàng của bạn, 24/7.

Cải thiện quy trình từ tiếp thị đến bán hàng

Chăm sóc khách hàng từ tiếp cận lần đầu đến khi mua hàng, quản lý điểm chạm của khách hàng và tăng trải nghiệm khách hàng.


Tìm hiểu thêm


Quản lý chuổi cung ứng vật tư và sản xuất

Thông số kỹ thuật sản phẩm, sản xuất: PLM, BOM, Routings
Quản lý kế hoạch & sản xuất : MPS, MRP, Work order, daily Production.
Quản lý  Chất lượng: Control point, AQL, Check, Alerts...
Quản lý  Bảo trì bảo hành: kế hoạch bảo trì, quản lý bảo trì..

Tìm hiểu thêm

Quản lý nhân sự và tiền lương

1.Quản lý thông tin, lý lịch nhân viên, hợp đồng lao động

2.Quản lý tuyển dụng

3. Quản lý đào tạo

4. Quản lý chấm công, nghỉ phép

5.Quản lý tính lương

6. Đánh giá nhân viênTìm hiểu thêm

Tài chính kế toán

 
1. Kế toán phải thu

2. Kế toán phải trả

3. Kế toán tiền và ngân hàng

4. Kế toán Tài sản cố định

5. Kế toán tổng hợp

6. Hệ thống báo cáo


Tìm hiểu thêm

 

Dịch vụ chuyên nghiệp khác

 
1. Quản lý dự án

2. Quản lý hỗ trợ ( Help desks)

3. Dịch vụ và cho thuê thiết bị máy móc ( Field Service)  

4. Văn phòng điện tửTìm hiểu thêm

Hệ thống website , App 

 
1. Big data và phân tích dữ liệu

2. Website thương mại điện tử

3. Giải pháp Elearning

 Tìm hiểu thêm

1.

Xác định hiện trạng  

 

2.

Đưa ra mục tiêu

 

3.

Chuẩn hóa Quy trình


4.

Chọn  giải pháp

 

5.

Xác định KPI 

 

6.

Triển khai & cải tiến