Sử dụng cho các bộ phận

Marketing


Bán hàng


Chăm sóc khách hàng


Quản lý


Tự động hóa quy trình

Nhận yêu cầu từ Chat bot, sử lý yêu cầu qua CRM, trả lời kết quả ở Chat bot. Giảm thời gian , nâng cao năng xuất công việc bán và chăm sóc khách hàng.

Tiết kiêm thời gian tư vấn và chăm sóc

Chat bot tương tác khách hàng tự động theo kịch bản, mọi tương tác giữa khách hàng và chat bot được lưu trữ và chuyển xuống CRM để chăm sóc, rút ngắn thời gian và không bỏ sót khách hàng.

Chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng

Cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về khách hàng cho nhân viên chăm sóc khách hàng: lịch sử giao dịch, tương tác, thông tin chi tiết về các giao dịch trong quá khứ.

 

Chăm sóc khách hàng thương xuyên hơn

Hệ thống tự động theo kịch bản nên việc chăm sóc khách hàng thường xuyên theo kế hoạch , không phụ thuộc vào con người .

 

Quản lý dễ dàng hơn

Nắm bắt toàn bộ hoạt động chăm sóc và tương tác của nhân viên với khách hàng, phân tích hiệu quả và có những quyết địch nhanh chóng và chính xác.

Lợi ích của ứng dụng

Tự động hóa chăm sóc khách hàng

Viêc chăm sóc khách hàng được thực hiện 1 cách tự động và hiệu quả

Thấu hiểu khách hàng hơn

Hiểu rõ khách hàng cần gì? thời điểm nào 

Quản lý khoa học và hiệu quả hơn

Người quản lý biết chính xác nhu cầu khách hàng và công việc chăm sóc khách hàng của nhân viên.

Báo cáo đầy đủ , chính xác và nhanh chóng

Báo cáo đầy đủ , nhanh chóng và đầy đủ.