Các phân hệ trong tiếp thị bán hàng cần triển khai giải pháp ERP

Marketing

Gồm Socia, Email, SMS và Automation Marketing

Sự kiện

Quản lý sự kiện trực tuyến  .

Khảo sát

Tạo khảo sát và phân tích kết quả khảo sát.

CRM

Quản lý quá trình chăm sóc khách hàng

Bán hàng

Quản lý quá trình bán hàng đến thu tiền

Cho thuê

Bán hàng theo cách cho thuê và tính tiền theo tháng


1.

Tăng quá trình trải nghiệm khách hàng.

 

2.

Nâng cao hiệu suất làm việc  nhân viên kinh doanh

 

3.

Tối ưu hóa quy trình sales & Marketing 

4.

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

 

Triển khai giải pháp ERP & Đồng hành cùng doanh nghiệp

1.

Xác định hiện trạng  

 

2.

Đưa ra mục tiêu

 

3.

Chuẩn hóa Quy trình


4.

Chọn  giải pháp

 

5.

Xác định KPI 

 

6.

Triển khai & cải tiến