Các ứng dụng chính

Quản lý giá sản phẩm cho thuê


Quản lý đơn hàng thuê

Tích hợp kho hàng

Quản lý hóa đơn và công nợ

Từ Báo giá cho thuê đến Hóa đơn

Tạo đơn đặt hàng cho thuê, lên lịch, giao hàng, trả hàng và hóa đơn từ một lần xem duy nhất.

Nhận tất cả các thông tin bạn cần trực tiếp trên đơn đặt hàng cho thuê.

Tổng quan về thời gian thực

Theo dõi tính khả dụng của các sản phẩm và số sê-ri của bạn từ chế độ xem Gantt. Cần duy trì hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm của bạn? Giữ chúng không có sẵn giữa hai lần cho thuê với thời gian đệm.

Báo giá chuyên nghiệp

Gửi đơn đặt hàng thuê rõ ràng cho khách hàng của bạn. Định cấu hình sản phẩm theo yêu cầu của họ và tối đa hóa doanh thu của bạn bằng cách cung cấp các sản phẩm tùy chọn.

 

Lợi ích của ứng dụng

Thuê hiệu quả hơn

Giao diện người dùng hiện đại, giảm thao tác nhập liệu, lập 

lịch theo biểu đồ Gantt

Sản phẩm và Giá cả

Quản lý một số mức giá cho sản phẩm của bạn (giới hạn thời gian, số lượng tối thiểu, chiết khấu) và gán nó cho khách hàng.

Đơn hàng thuê

Cấu hình và cho thuê sản phẩm của bạn bằng cách dễ dàng lựa chọn các thuộc tính sản phẩm.

Theo dõi

Dễ dàng theo dõi trạng thái của từng khoản mục trong đơn đặt hàng (đã dự trữ, giao hàng, trả lại, xuất hóa đơn).

Dự báo kế hoạch kinh doanh

Hệ thống cho phép dự báo kế hoạch kinh doanh: cung cấp máy móc, linh kiện, thời gian thực hiện, doanh thu dự kiến từ cho thuê...

Báo cáo

Truy sâu xuống dữ liệu doanh số và hóa đơn theo sản phẩm, số sê-ri, nhóm sản phẩm, khách hàng, thời hạn, v.v... Thực hiện báo cáo chính xác và ra quyết định hiệu quả.