Quản lý chất lượng trong sản xuất

Thiết lập kiểm soát chất lượng


Quản lý thực hiện kt chức lượng


Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM)


Báo cáo thống kê chất lượng


Thiết lập quy trình kiểm soát chất lượng

Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt kiểm tra chất lượng tại các hoạt động kiểm kê cụ thể: Kiểm tra khi nhập NPL, hoặc kiểm tra ở hoạt động sản xuất (kiểm tra ngay trong quá trình sản xuất).  Thiết lập quá trình từ A-đến-Z và nhận kiểm tra dựa trên kế hoạch kiểm soát chất lượng. Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt kiểm tra trong quá trình (inline), kiểm tra cuối ( Final) và ghi nhận kết quả kiểm tra.

Thực hiện phiếu kiểm tra chức lượng

Tự động kích hoạt hoạt động kiểm tra chất lượng cho bộ phận sản xuất.

Tổ chức công việc của bạn bằng cách sử dụng chế độ xem kanban với những nhắc nhở.

Ghi nhận phiếu đánh giá: ghi nhận lỗi và nguyên nhân lỗi và phương án khắc phục 

Quản lý vòng đời sản phẩm ( PLM)

  • Quản lý phiên bảng BOM, dễ dàng thấy được sự khác biệt giữa các phiên bản để theo dõi các thay đổi.

  • Theo dõi các phiên bản của sản phẩm và của ECO cũng như các tài liệu tương ứng. Hợp nhất các ECO khác nhau bằng cùng một BOM.

  • Theo dõi các thay đổi với quy trình (Routing).

  • Lưu trữ kế hoạch thực hiện phiên bảng BOM và Routing cập nhật .

Lợi ích của ứng dụng

Tích hợp vào hệ thống tổng thể

Các kiểm tra chất lượng và cảnh báo được tích hợp hoàn toàn với các hoạt động sản xuất và hàng tồn kho.

Tích hợp tài liệu đính kèm

  • Đính kèm tài liệu của bạn trực tiếp vào BMMs, Routing để theo dõi

  • Dễ dàng quản lý nhiều phiên bản tài liệu  vào PLM mạnh mẽ và dễ sử dụng

  • Chuyển thông tin cho bộ phận sản xuất kèm theo cảnh báo trên  cùng hệ thống làm việc chung

Quản lý chất lượng toàn diện

Quản lý từ nguồn nguyên phụ liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra, đảm bảo chất lượng.

Tự động hóa kế hoạch kiểm tra chất lượng

Nâng cao khả năng giao tiếp và tiết kiệm thời gian sản xuất đồng thời cải thiện hiệu quả nhóm của bạn.

Quản lí vòng đời sản phẩm khoa học

Quản lý các thay đổi kỹ thuật một cách hiệu quả, PLM khai thác sức mạnh của một mạng xã hội doanh nghiệp để giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn thông qua nhiều phòng ban. Mỗi người chỉ theo dõi những nội dung cần thiết, các phê duyệt rất đơn giản và các thảo luận về tài liệu rất tập trung và theo thời gian thực.

Phân tích và dự báo

Sử dụng Dashboard để có cái nhìn tổng quan về  tình hình quản lý chất lượng và có thể điều chỉnh riêng cho bạn, dự báo lỗi xảy ra.