Những khó khăn thường gặp khi DN Vật liệu xây dựng triển khai ERP

Dữ liệu

Dữ liệu của doanh nghiệp bị phân tán ở nhiều nơi, nhiều phòng ban riêng lẻ. Gây thất thoát thông tin và khó khăn trong việc tìm kiếm và truy suất dữ liệu..

Marketing

Chi phí cho Marketing quá nhiều, tổn thất nhiều nguồn lực. Không có cách nào kiểm soát và đánh giá được hiệu quả thực sự của 1 chiến dịch mang là như thế nào?

Chăm sóc khách hàng

Nhân viên kinh doanh chăm sóc trùng một khách hàng dẫn đến mâu thuẫn trong doanh nghiệp. Hoạt động chăm sóc khách hàng kém do không nắm bắt được thông tin của khách hàng khiến việc xây dựng lòng trung thành không hiệu quả.

Quản lý tồn kho

Vật liệu xây dựng có nhiều nhóm hàng, đơn vị tính mua và bán khác nhau, việc quản lý tồn kho, và tối ưu tồn kho là vấn đề khó của doanh nghiệp.

Vận hành

Việc không kết nối thông suốt từ đơn hàng khách hàng đến chuổi cung ứng cung cấp hàng hóa, làm việc quản lý trở nên khó khắn hơn, hơn nữa vấn đề quản lý công nợ phải thu không kiểm soát được, bị chiếm dụng vốn.. 

Công cụ báo cáo

Không có công cụ hỗ trợ lập báo cáo một cách toàn diện về hoạt động, chi phí, hợp đồng, khách hàng, doanh thu, lợi nhuận và các báo cáo cần thiết khác.

Quy trình tổng thể giải pháp ERP


 

Chi tiết quy trình giải pháp ERP

1.Marketing

Tìm kiếm khách hàng: nhân viên tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng qua các kênh: Website, Google, quảng cáo, cuộc gọi, ...

Tiếp thị và tư vấn dịch vụ: các khách hàng tiềm sẽ được chăm sóc qua các kênh: Email, meeting, gọi điện, ...

2. Kinh doanh

Chào giá dịch vụ: Sau khi giới thiệu sản phẩm cho khách hàng có thể cho khách hàng trải nghiệm sẽ tiến hành chào giá dịch vụ đến khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý đi  đến thương lượng: Sau khi chào giá thành công, 2 bên sẽ tiến hành thương lượng để đưa ra các điều khoản trong hợp đồng.

3. Mua hàng

Khi có đơn hàng thì nhân viên kinh doanh kiểm tra tồn không nếu không tiến hành đặt đơn mua hàng từ nhà cung cấp. Quy trình mua hàng gồm qua các bước: Yêu cầu báo giá--> nhận báo giá  --> Làm PO--> nhận hàng--> Công nợ phải trả.

4. Quản lý kho 

Quản lý tồn kho tức thì, cho phép người dùng biết được thông tin tồn kho, có min-max stock để quản lý việc mua hàng hợp lý. 


Liên hệ chúng tôi


5. Giao hàng

Phần giao hàng có thể giao trực tiếp từ nhà cung cấp hoặc giao ở kho công ty. Hệ thống quản lý quá trình giao hàng: Ai giao, đơn hàng nào? thông tin đơn hàng, ngày nào giao, cung đường giao như thế nào?

6. Công nợ phải trả

Dự vào thông tin đơn hàng mua, phiếu nhâp kho và hóa đơn nhận được từ nhà cung cấp, hệ thống sẽ giúp bộ phận kế toán phải trả quản lý thông tin hàng hóa và kiểm về số lượng của PO, số lượng nhận và số trên hóa đơn để theo dõi cách  dễ dàng và nhanh chóng.

7. Công nợ phải thu

Dựa trên hợp đồng ký khách hàng, phiếu giao hàng và điều khoản thanh toán, kế toán xuất hóa đơn và kiểm soát công nợ phải thu một cách nhanh chóng và chính xác


8. Công cụ báo cáo

Hệ thống hổ trợ báo cáo về tình hình thực hiện đơn hàng, tồn kho, doanh thu, chi phí, hiệu quả hoạt động từng nhân viên ... một cách trực quan , nhanh chóng, tức thì để nhà quản lý có quyết định nhanh chóng.

Tính năng cần cógiải pháp ERP 

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng

Quản lý dữ liệu dùng chung

 1. Thông tin công ty, tổ chức phòng ban, hệ thống kho, thông tin nhân viên..

 2. Quản lý và phân loại khách hàng trên hệ thống đầy đủ giúp cho người dùng có thể truy suất mọi lúc mọi nơi.

 3. Thông tin hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính , bảng giá mua, bán

 4. Thông tin nha cung cấp, chính sách thanh toán mua hàng

 5. Thiết lập các thông số hệ thống phù hợp với nhu cầu quản lý.

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng

Quản lý Marketing

 1. Quản lý kế hoạch, chiến dịch marketing

 2. Quản lý kênh marketing, kế hoạch chi tiết cho từng kênh

 3. Quản lý quá trình markieting: thiết kế, chạy chương trình...

 4. Quản lý công việc marketing của nhân viên.

 5. Đanh giá hiệu quả thực tế, so sách với kế hoạch.

   

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng

Quản lý hoạt động kinh doanh

 1.  Thiết lập quy trình kinh doanh đồng bộ các nhóm kinh doanh.

 2. Quản lý quá trình kinh doanh: gọi điện, lên lịch, gởi mail, báo giá, ..

 3. Quản lý tài liệu đi kèm trong quá trình làm việc với khách hàng

 4. Chuyển tiếp báo giá thành đơn hàng và quản lý việc theo dõi giao hàng thu tiền.

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng

Quản lý mua hàng

 1. Thiết lập quy trình  mua hàng đồng bộ trong công ty

 2. Quản lý yêu cầu báo giá nhà cung cấp

 3. Quản lý so sách phân tích nhà cung cấp 

 4. Quản lý yêu cầu mua hàng từ các phòng ban

 5. Quản lý đơn hàng , nhập kho hàng hóa.

 6. Quản lý công nợ nhà cung câp

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng

Quản lý công nợ phải thu, phải trả

 1.  Thiết lập hạn mức công nợ, thời gian thanh toán cho từng nhóm khách hàng/ nhà CC

 2. Quản lý tiền mặt, sổ quỹ, tiền ở ngân hàng.

 3. Quản lý trả tiền nhà cung cấp, tạm ứng.

 4. Quản lý Thu tiền khách hàng, báo cáo về công nợ khách hàng, phân tích nợ quá hạn.

 5. Quản lý Tài sản cố định, khấu hao

 6. Quản lý ngân sách 

 7. Quản lý kế toán tổng hợp

 8. Hệ thống báo cáo quản trị.

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng

Quản lý nhân sự tiền lương

 1. Quản lý thông tin, lý lịch nhân viên, hợp đồng lao động

 2. Quản lý tuyển dụng

 3.  Quản lý đào tạo

 4.  Quản lý chấm công, nghĩ phép

 5. Quản lý tình lương

 6.  Đánh giá nhân viên

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng

Quản lý quá trình chăm sóc khách hàng

 1. Thiết lập quy trình chăm sóc khách hàng tự động: gởi emai, SMS vào ngày sinh nhật, định kỳ.

 2. Quản lý quá trình chăm sóc khách hàng: gọi điện, gởi mail, báo giá, ..

 3. Quản lý tài liệu đi kèm khi chăm sóc khách hàng

 4. Ghi nhận lỗi phát sinh của hàng hóa.

 5. Quản lý hiệu quả hoạt động nhân viên.

Phương pháp triển khai giải pháp ERP

1.

Xác định hiện trạng 

 

2.

Đưa ra mục tiêu

 

3.

Chuẩn hóa Quy trình


4.

Chọn  giải pháp

 

5.

Xác định KPI 

 

6.

Triển khai & cải tiến


Lợi ích của giải pháp ERP  đem lại

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng

Tạo môi trường làm việc đồng nhất

Mọi quy trình đều vận hành trên một hệ thống giúp lãnh đạo xem xét và sữ dụng tài nguyên 1 cách tối ưu, giúp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tối ưu hóa tài nguyên

Mọi quy trình đều vận hành trên một hệ thống giúp lãnh đạo xem xét và sữ dụng tài nguyên 1 cách tối ưu, giúp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khác hàng

Hệ thống giúp doanh nghiệp có thông tin về nhu cầu và hành vi mua sắp của khác hàng giúp doanh nghiệp phục vu khách hàng một cách hiệu quả nhất.

Quản lý tồn kho

Hệ thống cho phép người dùng biết chính xác tồn kho hiện tại và dự báo tồn kho tương lai với kế hoạch mua hàng và kế hoạch giao hàng, thiết lập đề xuất  mua hàng tự động.

Tối ưu hóa chuổi cung ứng

Hệ thống giúp doanh nghiệp tối ưu chuổi cung ứng với việc kết nối nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng  và khách hàng ( tổng thấu xây dựng,chủ đầu tư)  trên công thông tin.

Khả năng mởi rộng nhanh chóng

Hệ thống giúp cho doanh nghiệp mở rộng chi nhánh, phạm vi hoạt động nhanh chóng.