Sử dụng cho các bộ phận

Marketing


Bán hàng


Chăm sóc khách hàng


         

     Nhận diện khách hàng gọi vào

     Khi có cuộc gọi đến từ khách hàng đã lưu trữ trong hệ thống, phần mềm sẽ tự động nhận diện và hiển thị tất cả các thông tin về khách hàng này. Nhân viên tiếp nhận cuộc gọi dựa vào những thông tin có thể tương tác với khách hàng một cách chủ động. Ngoài ra khi có cuộc gọi từ khách hàng mới, phần mềm cũng cho phép nhân viên nhập và lưu lại thông tin trong quá trình trao đổi.

     Gọi và chăm sóc khách hàng trực tiếp trên phần mềm

     Với tính năng Click to Call, người dùng có thể click vào số điện thoại trên phần mềm để gọi ra ngay mà không cần phải sử dụng bàn phím. Giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và lưu trữ thông tin dễ dàng.

     Điều hướng cuộc gọi thông minh

     Tự động điều hướng cuộc gọi trong các tình huống sau:

     • Khách hàng của chi nhánh nào thì đổ chuông vào chi nhánh đó

     • Khách hàng của nhân viên nào sẽ ưu tiên đổ chuông cho nhân viên đó

     • Có thể mở rộng các quy luật điều hướng cuộc gọi theo yêu cầu. Ví dụ điều hướng cuộc gọi dựa trên chuyên môn và kỹ năng của nhân viên.

     Ghi nhận lịch sữ và ghi âm cuộc gọi

     Tất cả các lịch sử cuộc gọi (gọi ra, gọi vào, gọi nhỡ, hẹn gọi lại...) đều được ghi nhận vào hồ sơ khách hàng tương ứng trên phần mềm. Giúp người dùng có thể dễ dàng  xem lại thông tin. Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ nghe trực tiếp ghi âm cuộc gọi trên phần mềm CRM mà không cần thông qua hệ thống tổng đài.

      

     Tạo công việc sau cuộc gọi

     Trong quá trình gọi điện nhân viên có thể tạo các hoạt động ngay trên phần mềm như: tọa cuộc gặp,  đơn hàng, chăm sóc khách hàng, một công việc cho nhân viên.

     Lợi ích của ứng dụng

     Tiết kiệm chi phí đầu tư và chi phí điện thoại

     Chi phí đầu tư ban đầu thấp, tiết kiệm 30 -40% cước gọi ra so với các giải pháp khác (sử dụng3số di động hoặc tổng đài truyền thống...)

     Tăng năng xuất làm việc nhân viên

     Nhân viên chỉ cần làm việc trên một hệ thống, không cần chuyển qua lại giữa nhiều hệ thống để xử lý cuộc gọi cũng như tra cứu, nhập liệu thông tin.

     Tăng sự hài lòng khách hàng

     Tự động điều phối cuộc gọi đến nhân viên đang phụ trách khách hàng, giúp quá trình trao đổi thông tin được xuyên suốt. Khách hàng không cảm thấy bị làm phiền vì nhân viên hỏi lại nhiều lần

     Chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng

     Hệ thống lời chào, chức năng điều hướng cuộc gọi thông minh, tự động nhận diện khách hàng, cuộc gọi tự động, thông báo cuộc gọi nhỡ... sẽ là những yếu tố giúp gia tăng hình ảnh chuyên nghiệp của công ty trong mắt khách hàng.