Quản lý chi phí dùng cho

Nhân viên


Dự Án

Hóa đơn

Tiết kiệm thời gian với các báo cáo chi phí

Quản lý chi tiêu hàng ngày của nhân viên chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Cho dù đó là chi phí đi lại, vật tư văn phòng hoặc bất kỳ chi tiêu nào của nhân viên, hãy truy cập tất cả các khoản thu và chi phí từ bảng điều khiển chi phí của bạn.

Ngừng việc mất những hóa đơn

Nhân viên có thể dễ dàng đính kèm các bản sao biên lai trực tiếp tới bản ghi chi phí để tránh thất lạc. Thêm các tài liệu đính kèm cùng với mọi thiết bị di động bằng cách chụp ảnh biên lai và gửi tới một địa chỉ email được chỉ định. Tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả bằng cách lưu giữ bản ghi sạch và đầy đủ mọi chi phí.

Quản lý chi tiêu của mỗi nhóm làm việc

Như một người quản lý, bạn có thể dễ dàng theo dõi hồ sơ chi phí trong toàn bộ nhóm để theo dõi chi phí và đảm bảo họ theo kịp mục tiêu và vẫn nằm trong ngân sách.

Lợi ích của ứng dụng

Đề nghị trích trước chi phí

Dễ dàng gửi yêu cầu trích trước chi phí: từ phiên bản máy để bàn, từ ứng dụng di động hoặc bằng cách đơn giản là gửi ảnh biên lai tới một bí danh email cấu hình được.

Quản lí các chi phí

Xem lại các ghi chú của nhân viên để hoàn thành, xác nhận hoặc từ chối chúng. Thêm bình luận khi từ chối đưa ra lời giải thích cho nhân viên.