Các ứng dụng chuyển đổi số trong bảo dưỡng bảo trì máy móc

Kế hoạch bảo dưỡng


Tự động hóa bảo dưỡng thiết bị


Tăng hiểu quả sử dụng thiết bị


Báo cáo bảo dưỡng


chuyển đổi số doanh nghiệp

Tự động hóa công việc bảo dưỡng thiết bị

Tính toán các thống kê tiêu chuẩn nhằm giúp bạn lập kế hoạch bảo trì dự phòng, bao gồm thời gian trung bình giữa các sự cố (MTBF), thời gian sửa chữa trung bình (MTTR) và ngày dự kiến xảy ra sự cố tiếp theo, đồng thời cho phép bạn tự động lập lịch đo lường và bảo trì dự phòng.


chuyển đổi số doanh nghiệp

Sắp xếp yêu cầu bảo dưỡng khoa học

Dễ dàng theo dõi tiến trình của các yêu cầu bảo trì bằng cách sử dụng chế độ xem kanban. Sử dụng lịch bảo trì để tổ chức và lập kế hoạch hoạt động, thực hiện nhanh chóng và dễ dàng để sắp xếp các yêu cầu bảo trì.


Liên hệ chúng tôi


Phương pháp triển khai chuyển đổi số doanh nghiệp

1.

Xác định hiện trạng  

 

2.

Đưa ra mục tiêu

 

3.

Chuẩn hóa Quy trình


4.

Chọn  giải pháp

 

5.

Xác định KPI 

 

6.

Triển khai & cải tiến

Lợi ích của chuyển đổi số doanh nghiệp

Bảo dưỡng phòng ngừa

Kích hoạt yêu cầu bảo trì tự động dựa trên các tính toán thời điểm bảo dưỡng.

Bảo dưỡng hiệu chỉnh

Kích hoạt bảo trì sửa chữa trực tiếp từ bảng điều khiển trung tâm

Lịch

Lên lịch cho hoạt động bảo bão dưỡng, lịch này dễ dàng chia sẽ cho các bộ phận.

Thống kê

Nhận các số liệu thống kê bảo trì được tính toán cho bạn: chẳng hạn như chỉ số MTBF.