Các ứng dụng chính

Thiết lập thông số


Thực hiện chấm công

Quản lý ngày nghỉ


Chi phí nhân viên

Bản Lương

Thiết lập thông số và thực hiện chấm công

 • Tích hợp các máy chấm công.

 • Quản lí vào-ra, đi trễ, về sớm.

 • Quản lí các loại tăng ca

 • Quản lí yêu cầu & phê duyệt tăng ca Cấu hình, quản lí lịch làm việc

Quản lý ngày nghĩ

 • Quản lý yêu cầu & phê duyệt nghỉ phép.

 • Thống kê các loại phép của nhân viên

 • Cấu hình đa dạng các loại phép.

 • Cấp và phân bổ số lượng ngày phép.

 • Xuất các báo cáo liên quan đến phép nhân viên, phòng ban

Quản lý chi phí nhân viên

Quản lý chi tiêu hàng ngày của nhân viên chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Cho dù đó là chi phí đi lại, vật tư văn phòng hoặc bất kỳ chi tiêu nào của nhân viên, hãy truy cập tất cả các khoản thu và chi phí từ bảng điều khiển chi phí của bạn. Tạo, xác thực hoặc từ chối những chi phí này chỉ bằng một cú nhấp chuột. Không cần tải xuống một phần mềm chuyên dụng để duy trì hồ sơ chi phí - mọi thứ đều có thể được thực hiện trực tiếp thông qua ứng dụng!

Quản lý bảng lương nhân viên

 • Tính được lương Gross, NET, thời vụ

 • Tính lương theo sản phẩm.

 • Thiết lập động các chính sách, phụ cấp đặc trưng.

 • Xuất bảng lương theo tiền mặt, ngân hàng.

 • Quản lí ứng lương phát sinh trong kì.

 • Thanh toán lương nhiều đợt trong tháng.

 • Cho phép thanh toán một phần, bù vào tháng sau

Lợi ích của ứng dụng

Quản lý và chấm công nhanh chóng và chính xác

Tính năng hỗ trợ tự động tải dữ liệu giờ vào – giờ ra từ các nguồn máy chấm công, điện thoại thông minh, kiểm soát tốt ngày phép, thời gian tăng ca với giờ thực tế giúp tiết kiệm từ 5%-10% các khoản chi phí không hợp lý từ tăng ca, giờ công làm việc.

Tính lương nhanh chóng và chính xác

Dự báo ngân sách lương, tự động tính lương chính xác theo các chế độ lương thời gian, lương kinh doanh, lương khoán, lương sản phẩm, lương dành cho người nước ngoài…

Tính bảo hiểm và thuế liên quan 

Tính toán tự động dựa trên sự thay đổi lương, tự động tính Thuế TNCN và xuất báo cáo theo luật định với quy trình khép kín mà không phải dùng thủ công, nhằm tiết kiệm hơn 50% số giờ công tác tính lương.

Kết nối bộ phận khác trong công ty

Dễ dàng kết nối các bộ phận phòng ban trong công ty.

So sánh hiệu quả công việc và lương thưởng

Hệ thống cung cấp tiện ích so sánh lương hằng tháng / kì đến từng chi tiết nhỏ nhất. Bên cạnh đó, dữ liệu từng nhân sự được bảo mật dựa trên chính sách phân quyền và mã hóa dữ liệu, nâng cao tính toàn vẹn thông tin.

ạn

Xem số liệu thống kê nâng cao

Bên cạnh đó, tiết kiệm 50% thời gian cho công việc quản lý chấm công cho các bộ phận liên quan, cung cấp báo cáo phân tích giờ làm việc, tăng ca, phép, thời gian chờ… cho từng bộ phận hoặc tất cả nhân viên. Hạn chế gần như bằng không với việc sử dụng giấy tờ hoặc làm thủ công.