Các ứng dụng chính

Kế hoạch tuyển dụng

Yêu cầu tuyển dụng


Quản lý hồ sơ ứng viên

Quản lý phỏng vấn

Phê duyệt và nhận ứng viên

Sắp xếp các vị trí tuyển dụng  và đơn xin việc của bạn

Thiết lập bảng công việc của bạn, quảng bá danh sách việc làm của bạn và dễ dàng theo dõi các ứng dụng đã nộp. Theo dõi mọi ứng viên và xây dựng cơ sở dữ liệu về kỹ năng và hồ sơ với các tài liệu được lập chỉ mục. Không cần phải thuê ngoài việc tuyển dụng của bạn - xử lý mọi thứ trong nội bộ một cách đơn giản và chuyên nghiệp.

Tùy chỉnh quy trình tuyển dụng của bạn

Sử dụng chế độ xem kanban và tùy chỉnh các bước trong quy trình tuyển dụng của bạn: sơ tuyển, phỏng vấn đầu tiên, phỏng vấn lần hai, thương lượng, v.v. Nhận thống kê chính xác về quy trình tuyển dụng của bạn. Tạo một kho lưu trữ mọi sơ yếu lý lịch của ứng viên, được tổ chức tốt và có thể truy cập nhanh chóng.

Quản lý quá trình tuyển dụng

Quản lý lịch tuyển dụng, câu hỏi trắc nghiệm tuyển dụng, kết quả phỏng vấn các ứng viên..

Lợi ích của ứng dụng

Tạo đề nghị vị trị tuyển dụng

Đăng thư mời làm việc trên trang web của bạn và theo dõi quy trình nộp đơn ở dạng xem Kanban.

Trang web việc làm

Liên kết các thư mời làm việc từ các trang web tuyển dụng khác nhau với module của bạn và theo dõi tất cả các thư mời làm việc của bạn.

Tích hợp lịch

Lập lịch phỏng vấn và gửi thư mời họp trực tiếp từ phần mềm và đồng bộ hóa lịch với Lịch Google

Gửi đề xuất trực tuyến

Tạo các đường liên kết đề xuất cho các ứng viên được chọn Cho phép các ứng viên đánh giá đề xuất, tải lên thông tin cá nhân của họ và ký vào bản đề xuất.

Trình cấu hình tiền lương

Cho phép nhân viên của bạn tự xây dựng gói quyền lợi riêng: tổng mức lương, thời gian nghỉ làm, phiếu ăn trả trước, v.v...

Tích hợp với các nhân viên

Chuyển đổi một ứng viên trong quy trình tuyển dụng thành nhân viên chính thức trong hệ thống chỉ bằng một cú nhấp chuột.