Các nhóm ngành nghề của ngành sản xuất chế tạo

cần triển khai giải pháp ERP

 

giải pháp erp cho doanh nghiệp  
Dệt May và NPL may
 

Các công ty dệt may và cung cấp nguyên phụ liệu cho ngành may.

giải pháp erp cho doanh nghiệp  
Xe máy và Oto
 

Sản xuất xe và các phụ tùng Xe máy và oto bao gồm cả xe điện

giải pháp erp cho doanh nghiệp  
Thủy Hải sản
 

Sản xuất và kinh doanh thủy hải sản 


giải pháp erp cho doanh nghiệp  
Sản xuất điện tử , Thiết bị phụ trợ.  

Sản xuất các hàng điện tử, thiết bị phụ trợ, máy công nghiệp.

giải pháp erp cho doanh nghiệp  
Nhựa và bao bì nhựa  

Sản xuất và kinh doanh các loại hạt nhựa, bao bì nhựa..

giải pháp erp cho doanh nghiệp
 
Bao bì giấy, thùng carton    

Sản xuất bao bì giấy, thùng carton các loại và cung cấp giấy.

1.

1.Gia tăng trải nghiệm khách hàng

 

2.Nâng cao hiệu suất làm việc cho nhân viên

 

3.Tối ưu hóa quy trình 

4.Nâng cao năng lực cạnh tranh

 

Triển khai giải pháp ERP & Đồng hành  cùng doanh nghiệp

1.

Xác định hiện trạng 

 

2.

Đưa ra mục tiêu

 

3.

Chuẩn bị nguồn lực & và chuẩn hóa Quy trình


4.

Chọn lựa giải pháp công nghệ

 

5.

Xác định KPI dự án

 

6.

Triển khai và cải tiến vận hành


Liên hệ chúng tối để được tư vấn