Các nhóm ngành nghề

 

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành sức khỏe  
Bệnh viện  Phòng khám
 

Các công ty cung cấp dịch là bệnh viện , các phòng khám đa khoa, chuyên khoa, phòng khám nha..

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành sức khỏe  
Spa và thẩm mỹ viện
 

Các chuổi Spa và thẩm mỹ viện làm đẹp

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành sức khỏe  
Thiết bị  và dịch vụ y tế
 

Cung cấp thiết bị y tế và các dịch vụ kèm theo

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành sức khỏe
 
Mỹ Phẩm


Cung cấp các loại mỹ phẩm, các dụng cụ phuc vụ làm đẹp

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành sức khỏe  
Thực phẩm đồ uống
   

Cung Cấp thực phẩm chức năng, đồ uống và thức ăn..1.Gia tăng trải nghiệm khách hàng

 

2.Nâng cao hiệu suất làm việc cho nhân viên

 

3.Tối ưu hóa quy trình 

4.Nâng cao năng lực cạnh tranh

 

Triển khai  & Đồng hành 

1.

Xác định hiện trạng 

 

2.

Đưa ra mục tiêu

 

3.

Chuẩn bị nguồn lực & và chuẩn hóa Quy trình


4.

Chọn lựa giải pháp công nghệ

 

5.

Xác định KPI dự án

 

6.

Triển khai và cải tiến vận hành