Quản lý kế toán phải trả

Hóa đơn ( Bill)


Trả tiền

Báo cáo công nợ

Dễ dàng tạo hóa đơn mua hàng dựa trên đơn hàng mua

Tạo hóa đơn tự động dựa trên đơn hàng mua, toàn bộ thông tin nhà cung cấp, hàng hóa, số lượng ,đơn giá, VAT, tiền.., sẽ được tự động lấy qua hóa đơn.

Quản lý thanh toán nhanh chóng và khoa học

Ứng với nhà cung cấp sẽ có hạn thanh toán ( Payment term) nên kế toán công nợ phải trả dựa vào danh sách các hóa đơn đến hạn thành toán để thực hiện thành toán một cách dễ dàng và chính xác.

Phân tích công nợ

Hê thông báo cáo giúp người dùng đưa ra định nghĩa riêng của bạn và phân tích hóa đơn theo sản phẩm, khách hàng, nhân viên bán hàng, v.v...

Lợi ích của ứng dụng

Tiết kiệm thời gian

Không cần tạo hóa đơn theo cách thủ công, in và gửi chúng, đăng ký báo cáo ngân hàng, thực hiện các bước thanh toán  Hệ thống giúp tự động hóa và tiết kiệm thời gian nhiều hơn.

Ngân hàng và tiền mặt

Quản lí các báo cáo từ các bảng sao kê ngân hàng dễ dàng

Quản lý công nợ khoa học và chi tiết

Báo cáo công nợ  phải trả cho bạn một cái nhìn tổng quan về các khoản thanh toán quá hạn và dự báo dòng tiền phải chi.

Kế toán phân tích 

Báo cáo  hỗ trợ người dùng số liệu rõ ràng có thể hỗ trợ phân tích từ chi tiết đến tổng thể.