Ứng dụng Big data và phân tích báo cáo

Phân tích mô tả


Phần tích dự báo

Phân tích khuyến cáo


 

Phân tích mô tả

Báo cáo cho biết hiện trạng của công ty, tình hình công nợ, tồn kho , dòng tiền tình hình nhân sự như thế nào

 

Phân tích dự báo

Báo cáo cho biết tình hình của công ty trong thời gian tới sẽ như thế nào? dựa vào số liệu chuổi cung ứng, khoản phải thu, phải trả và dòng tiền của doanh nghiệp, hệ thống báo cáo phân tích dự báo cho người dùng bức tranh của doanh nghiệp trong tương lại gần.

Phân tích để khuyến cáo

Dựa vào số liệu trong quá khứ và những số liệu thị trường, hệ thống có những báo cáo khuyến cáo về xu hướng tiêu dùng trong tương lai, từ đó giúp có lãnh đạo có những kế hoạch, định hướng công ty.

Lợi ích của ứng dụng

Tích hợp nhiều nguồn dữ liệu

Tích hợp nhiều nguồn dữ liệu trong và ngoài doanh nghiệp.

Xem dữ liệu từ tổng thể đến chi tiết

Các dashboard của hệ thống Business Intelligence cung cấp nhiều chế độ xem khác nhau, có thể xem tất cả các dạng dữ liệu, từ tổng quan đến chi tiết. Là một báo cáo thông minh, hệ thốngcho phép người dùng có thể tra cứu dữ liệu theo từng thời điểm, hình ảnh hóa những thông tin này lên các dashboard, từ đó cung cấp những số liệu hữu ích nhằm tăng cường khả năng dự báo, giúp nhà quản lý có thể hoạch định kế hoạch hiệu quả hơn.

Hỗ trợ việc dự đoán tương lai

Dựa trên số liệu tổng hợp từ nhiều phòng, ban bộ phận, dữ liệu được phân tích tự động và đưa ra những kết quả về công nợ phải thư, số tiền quá hạn, tỷ trọng công nợ phải thu theo nhiều đối tượng. Từ báo cáo này, người dùng dễ dàng đánh giá được hiệu quả của nghiệp vụ kế toán công nợ phải thu và có những kế hoạch thực hiện cho thời gian tới.

Báo cáo trực quan sinh động và đa chiều

Các  bảng báo cáo (dashboard)  của  Hệ thống báo cáo quản trị thông minh Business Intelligence  thể hiện sinh động, dễ hiểu, dễ dàng đối chiếu số liệu. Như vậy, chỉ với một  dashboard  đã chứa một lượng thông tin rất lớn.