Các phân hệ phần mềm trong chuổi cung ứng

giai đoạn chuyển đổi số

Mua hàng

Quản lý quá trình mua hàng đến thành toán.

Quản lý kho

Quản lý hàng hóa vật tư và giao dịch kho.

Sản xuất

Quản lý BOM,Routing. lệnh sản xuất..

Bảo trì máy

Quản lý quá trình bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị

Quản lý Chất lượng &PLM

Quản lý vòng đời sản phẩm, phiên bản cũng như định mức...

chuyển đổi số doanh nghiệp

Chuỗi cung ứng là gì?

 

        Chuỗi cung ứng (Supply Chain) là một hệ thống những tổ chức, hoạt động, thông tin, con người và các nguồn lực liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến vận chuyển hàng hóa hay dịch vụ từ nhà sản xuất, nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng.

        Chuỗi cung ứng không chỉ bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp mà còn liên quan đến nhà vận chuyển, nhà kho, nhà bán lẻ và khách hàng.1.

Tăng quá trình phát triển và cung ứng sản phẩm.

 

2.

Nâng cao hiệu suất làm việc  nhân viên

 

3.

Tối ưu hóa quy trình chuổi cung ứng 

4.

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

 

Triển khai chuyển đổi số & Đồng hành cùng doanh nghiệp

1.

Xác định hiện trạng  

 

2.

Đưa ra mục tiêu

 

3.

Chuẩn hóa Quy trình


4.

Chọn  giải pháp

 

5.

Xác định KPI 

 

6.

Triển khai & cải tiến