Các ngành nghề

 

chuyển đổi số doanh nghiệp  
Dịch vụ truyền thông quảng cáo  

Cung cấp dịch vụ truyền thông quảng cáo 

chuyển đổi số doanh nghiệp  
Thi công bảng hiệu
 

Thiết kế và thi công bảng hiệu quảng cáo.

chuyển đổi số doanh nghiệp  
Dịch vụ về quà tặng
 

Cung cấp dịch vụ quà tăng doanh nghiệp

chuyển đổi số doanh nghiệp
 
Thiết kế in ấn
 

Cung cấp dịch vụ thiết kế logo, profile, brochure, in ấn các bao bì giấy, sổ, profile...1.Gia tăng trải nghiệm khách hàng

 

2.Nâng cao hiệu suất làm việc cho nhân viên

 

3.Tối ưu hóa quy trình 

4.Nâng cao năng lực cạnh tranh

 

Triển khai  & Đồng hành 

1.

Xác định hiện trạng  

 

2.

Đưa ra mục tiêu

 

3.

Chuẩn hóa Quy trình


4.

Chọn  giải pháp

 

5.

Xác định KPI 

 

6.

Triển khai & cải tiến