Được dùng cho các chức năng

PLMKế toán

Dự Án

Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn

Tận dụng triệt để quy trình tích hợp phê duyệt, kiểm soát và xác nhận, với các hoạt động, trò chuyện và quy tắc hành động để đảm bảo mọi thứ được thực hiện bởi đúng người vào đúng thời điểm.

Phối hợp với nhóm và khách hàng của bạn

Cung cấp tài liệu cho đồng nghiệp, khách hàng hoặc nhà cung cấp của bạn. Chia sẻ tệp và thư mục công khai với khách hàng của bạn và cho phép họ nhập tài liệu trực tiếp.

Tích hợp với những ứng dụng khác

Tài liệu được tích hợp với các Ứng dụng  khác. Theo dõi các phiên bản kế hoạch và bảng tính với PLM, tạo hóa đơn nhà cung cấp chỉ bằng một cú nhấp chuột với sự trợ giúp của AI trên ứng dụng Kế toán của chúng tôi, hoặc tạo bảng công việc từ các tài liệu cụ thể.

 

Lợi ích của ứng dụng

Quản lí tài liệu 

Cho phép xem và quản lí các file trong hệ thống

Sắp xếp

Quản lí theo thư mục giúp cho cấu trúc lưu trữ rõ ràng, kèm 

theo hệ thống tag giúp bạn tìm nhanh tài liệu mong muốn

Chia sẻ tài liệu

Chia sẻ danh sách tài liệu với khách mua hàng / người bán hàng cho việc hợp tác thuận lợi dễ dàng. Đặt ngày hết hạn của những tài liệu được chia sẻ.

Quy trình làm việc

Xác định các nhiệm vụ tự động cho mỗi thư mục, danh bạ và/hoặc tác vụ: tạo tài liệu, xử lý hóa đơn, ký, tổ chức tập tin, v.v.

Tích hợp

Tạo nhiệm vụ từ tài liệu sẵn có chỉ bằng vài cú nhấp chuột. (bằng việc định rõ những công việc cần tạo).