Các ứng dụng chính

Học viên


Giảng viên

Quản lý

Diễn đàn


Giảng viên

 • Quản lý chương trình đào tạo, trao đổi với học viên mọi lúc, mọi nơi.

 • Dễ dàng theo dõi tiến độ học tập của học viên.

 • Trang bị đầy đủ các công cụ để tạo bài giảng, chấm bài, quản lý lớp.

 • Có đầy đủ thông tin, báo cáo phân tích để cải tiến lớp học, giáo trình kịp thời.

 • Dễ dàng trao đổi ý kiến, truyền thông với học viên.

Học viên

 • Sử dụng trình duyệt để học tập, làm bài kiểm tra.

 • Truy cập bài học, bài thi, bài kiểm tra, tài liệu tham khảo mọi lúc, mọi nơi.

 • Xem hồ sơ cá nhân, bảng điểm, quá trình học, thi của chính mình.

 • Dễ dàng trao đổi ý kiến, truyền thông với học viên khác, giảng viên phụ trách

Quản lý đào tạo

 • Dễ dàng chia sẻ và truyền thông với học viên và giáo viên.

 • Tinh giản quy trình quản lý dữ liệu của học viên.

 • Dễ dàng lên kế hoạch đào tạo, tổ chức thi, tô chức lớp học.

 • Truy cập các báo cáo, thống kê tức thời để tạo ra quyết định tốt đáp ứng mục tiêu nâng cao và cập nhật kiến thức cho toàn tổ chức.

Kịch bản đào tạo

Quản lý đào tạo hoặc giảng viên sẽ upload bài học/ bài kiểm tra vào một kho lưu trữ nội dung đào tạo. Bài học/ bài kiểm tra sẽ được tái sử dụng nhiều lần cho nhiều lớp học, khóa đào tạo.

Quản lý đào tạo:

 • Thiết lập các khóa học khuyến khích, cho phép học viên tự đăng ký

 • Lập kế hoạch đào tạo, tổ chức lớp học trực tuyến.

 • Khi đăng nhập vào hệ thống đào tạo trực tuyến, Học viên sẽ nhận được tất cả nội dung khóa học yêu cầu phải thực hiện, gồm cả các khóa học tự đăng ký.

 • Học viên sẽ học trực tuyến, làm bài kiểm tra và hoàn tất.

 • Khi đăng nhập vào hệ thống đào tạo trực tuyến, Giáo viên sẽ nhận được tất cả bài học, bài kiểm tra đang chờ chấm.

Giáo viên xem, góp ý và chấm bài:

 • Nếu đạt, sẽ cho điểm.

 • Nếu không đạt, cho ý kiến và có thể trả lại cho học viên học lại.

Kịch bản Thi trực tuyến

 • Quản lý đào tạo bài thi vào kho lưu trữ nội dung đào tạo. Bài thi có thể được sử dụng nhiều lần cho nhiều kỳ thi.

 • Quản lý đào tạo lập kế hoạch tổ chức thi.

 • Khi đăng nhập vào hệ thống đào tạo trực tuyến vào giờ quy định, Học viên sẽ nhận được bài thi yêu cầu phải thực hiện.

 • Học viên làm bài thi và hoàn tất.

 • Tùy theo thiết lập của bài thi, hệ thống cho phép thiết lập chấm điểm tự động hoặc giáo viên điểm hoặc phối hợp cả 2.

 • Với trường hợp bài thi do giáo viên chấm, Giáo viên xem và chấm bài thi.

 • Hệ thống sẽ tự động xuất ra báo cáo kết quả kỳ thi theo nhu cầu.

Kịch bản học online

 • Quản lý đào tạo lên kế hoạch và tổ chức buổi học

 • Thời gian bắt đầu và kết thúc

 • Giảng viên phụ trách

 • Danh sách học viên tham dự

 • Giảng viên và học viên sẽ nhận được một email thông báo kèm theo link để join vào lớp học.

 • Giảng viên được trang bị nhiều công cụ để minh họa trong khi giảng.

 • Học viên có thể nghe, thấy giảng viên và bài giảng minh họa trong 1 màn hình.

Báo cáo

Nhận báo cáo nâng cao về hiệu suất của các khóa học, nội dung, doanh thu, đánh giá, câu đố, diễn đàn và chứng nhận.

Lợi ích của ứng dụng

Tài liệu phong phú

Tổ chức nội dung khóa học rõ ràng, nhúng video vào 

bài giản, quản lí các tài liệu, bài kiểm tra...

Đánh giá

Đánh giá sinh viên, học viên của bạn bằng một loạt câu hỏi và chứng nhận ngay khi sinh viên thi đỗ bài kiểm tra.

Nhận sự trợ giúp của cộng đồng

Tạo một hoặc nhiều diễn đàn được liên kết tới khóa học của bạn và cho phép các thành viên trong cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau. 

Học mọi lúc mọi nơi

Hệ thống cung cấp nhiều công cụ giúp các học viên, giảng viên dễ dàng làm việc cộng tác và truyền thông với nhau mọi lúc, mọi nơi, nâng cao hiệu quả của việc học trực tuyến.