Những khó khăn thường gặp của giám sát và quản lý dự án xây dựng khi triển khai giải pháp ERP

Dữ liệu khách hàng bị phân tán

Từng bộ phận sẽ tiếp nhận thông tin và xử lý sự cố Khách Hàng một cách riêng lẻ và rời rạc khiến các bộ phận không thể theo dõi hết những vấn đề liên quan đến Khách Hàng xảy ra hằng ngày.

Khó trong việc quản lý Marketing

Khó khăn cho việc khai thác dữ liệu khách hàng tiềm năng để tìm kiếm thêm khách hàng mới. 

Khó khăn trong việc tìm kiếm, thu hút khách hàng tiềm năng cũng như thỏa mãn nhu cầu khách hàng hiện có

Khó khăn trong chia sẽ thông tin

Rất nhiều thông tin quan trọng không được chia sẻ giữa các nhân viên và lãnh đạo kịp thời; thậm chí nhiều phản hồi của khách hàng bị bỏ sót hoặc bị lãng quên trong quá trình quản lý.

Khó quản lý hoạt động  

Không có công cụ trong việc quản lý thực hiện dự án, thông tin dự án, hạn mục dự án, các thời điểm nghiệm thu dự án, các biên bảng làm việc, biên bản nghiệm thu cho từng hạn mục rất khó quản lý và truy xuất thông tin khi không có hệ thống.


Khó khăn trong chăm sóc khách hàng

Nhân viên không có cách thức chăm sóc khách hàng phù hợp vì không có đủ thông tin chi tiết về khách hàng (sở thích, lịch sử dụng dịch vụ..). Tốn nhiều thời gian để truy xuất lịch sử chăm sóc, lịch sử đi tour của khách hàng.

Khó khăn trong thông kê báo cáo

Thiếu công cụ hỗ trợ ra quyết định (các báo cáo quản lý thu chi, công nợ, phân tích thống kê trên các số liệu khách hàng

Quy trình tổng thể giải pháp ERP


Chi tiết quy trình giải pháp ERP

1. Marketing

Tìm kiếm khách hàng: nhân viên tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng qua các kênh: Website, Google, quảng cáo, cuộc gọi, ...


2. Tư vấn khách hàng

Tư vấn dịch vụ: các khách hàng tiềm năng sẽ được chăm sóc và tư vấn,  các thông tin về các gói sản phẩm dịch vụ giám sát, quản lý dự án, những lợi ích, chương trình khuyến mãi.. sẽ được bạn nhân viên trao đổi với khách hàng.

3. Kinh doanh-hợp đồng

Chào giá dịch vụ: Sau khi giới thiệu dịch vụ cho khách hàng có thể giới thiệu cho khách hàng về các dự án công ty đã làm để khách hàng tham khảo thực tế sau đó sẽ tiến hành chào giá đến khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý đi  đến  tiến hành thương lượng để đưa ra các điều khoản trong hợp đồng.

Liên hệ chúng tôi

4. Quản lý thực hiện dự án

Sau khi ký hợp đồng thực hiện công việc của dự án, giám sát, quản lý dự án.. từng thời điểm có những biên bảng làm việc gởi chủ đầu tư.


5.Quản lý công nợ

Dựa trên hợp đồng ký khách hàng, và điều khoản thanh toán, kế toán xuất hóa đơn và kiểm soát công nợ phải thu một cách nhanh chóng và chính xác


6.Chăm sóc khách hàng

Bộ phận chăm sóc khách hàng thực hiện chăm sóc khách hàng đang sử dụng dịch vụ.

7.Công cụ báo cáo

Hệ thống hổ trợ báo cáo về tình hình thực hiện thực hiện công việc, doanh thu, chi phí, hiệu quả hoạt động từng nhân viên ... một cách trực quan , nhanh chóng, tức thì để nhà quản lý có quyết định nhanh chóng.

Tính năng cần có của  giải pháp ERP

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng

Quản lý tiếp thị tự động

 1. Lập kế hoạch, chiến dịch marketing

 2. Quản lý kênh marketing, kế hoạch chi tiết cho từng kênh

 3. Quản lý quá trình markieting: thiết kế, chạy chương trình...

 4. Quản lý công việc marketing của nhân viên.

 5. Đánh giá hiệu quả thực tế, so sách với kế hoạch.

   

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng

Quản lý công việc 

 1. Thiết lập quy trình làm việc: danh sách công việc, tài liệu hướng dẫn biểu mẫu đi kèm, Giá cho từng gói dịch vụ.

 2. Quản lý quá trình dư án: quy trình làm việc các bên tham gia dự án, biểu mẫu, 

 3. Quản lý triển khai: đầu mục công việc cho giám sát, tiến độ công việc , tài liệu kèm theo.

 4. Quản lý dịch vụ mua ngoài:  chi phí nhân sự thuê ngoài, mua dịch vụ khác...

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng

Quản lý công nợ phải thu, phải trả

 1.  Thiết lập hạn mức công nợ, thời gian thanh toán cho từng nhóm khách hàng/ nhà CC

 2. Quản lý tiền mặt, sổ quỹ, tiền ở ngân hàng.

 3. Quản lý trả tiền nhà cung cấp, tạm ứng.

 4. Quản lý Thu tiền khách hàng, báo cáo về công nợ khách hàng, phân tích nợ quá hạn.

 5. Quản lý Tài sản cố định, khấu hao

 6. Quản lý ngân sách 

 7. Quản lý kế toán tổng hợp

 8. Hệ thống báo cáo quản trị.

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng

Quản lý nhân sự tiền lương

 1. Quản lý thông tin, lý lịch nhân viên, hợp đồng lao động

 2. Quản lý tuyển dụng

 3.  Quản lý đào tạo

 4.  Quản lý chấm công, nghĩ phép

 5. Quản lý tình lương

 6.  Đánh giá nhân viên

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng

Quản lý quá trình chăm sóc khách hàng

 1. Thiết lập quy trình chăm sóc khách hàng tự động: gởi emai, SMS vào ngày sinh nhật, nhắc nhở lịch liệu trình đến khách hàng.

 2. Quản lý phản hồi của khách hàng và theo dõi xử lý vụ việc

 3. Quản lý đánh giá của khách hàng về chất lượng chủ đầu tư, đơn vị thi công,

 4. Quản lý tài liệu đi kèm khi chăm sóc chủ đầu tư.

 5. Quản lý hiệu quả hoạt động nhân viên.

Phương pháp triển khai giải pháp ERP

1.

Xác định hiện trạng  

 

2.

Đưa ra mục tiêu

 

3.

Chuẩn hóa Quy trình


4.

Chọn  giải pháp

 

5.

Xác định KPI 

 

6.

Triển khai & cải tiến


Lợi ích của giải pháp ERP đem lại chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng

Tạo môi trường làm việc đồng nhất

Mọi quy trình đều vận hành trên một hệ thống giúp lãnh đạo xem xét và sữ dụng tài nguyên 1 cách tối ưu, giúp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tối ưu hóa tài nguyên

Mọi quy trình đều vận hành trên một hệ thống giúp lãnh đạo xem xét và sữ dụng tài nguyên 1 cách tối ưu, giúp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khác hàng

Hệ thống giúp doanh nghiệp có thông tin về nhu cầu và hành vi mua sắm của khác hàng giúp doanh nghiệp phục vu khách hàng một cách hiệu quả nhất.

Quản lý dự án một cách khoa học  

Hệ thống cho phép người dùng quản lý thông tin hạn mục giám sát dự án, chất lượng dự án... một cách khoa học và dễ dàng.

Tối ưu hóa công việc quản lý và giám sát dự án

Hệ thống giúp doanh nghiệp kế nối các bên: chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát, thầu phụ trên cổng thông tin.

Khả năng mở rộng nhanh chóng

Hệ thống giúp cho doanh nghiệp mở rộng chi nhánh, phạm vi hoạt động nhanh chóng.