Các nhóm ngành nghề

 

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng  
Tổng thầu xây dựng   

Các công ty tổng thầu xây dựng: xây lắp cầu đương, dân dụng, công nghiệp

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng  
Thiết kế & Giám sát  

Thiết kế và giám sát công trình, quản lý dự án xây dựng

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng  
Hệ thống Điện và Nước  

Thiết kế và thi công hệ thống điện nước..

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng  
Vật liệu XD- Nội ngoại thất  

Sản xuất và thương mại vật liệu xây dựng: sắt, thép, xi măng, Đồ nội ngoại thất

chuyển đổi số doanh nghiệp ngành xây dựng
 
Thiết bị máy xây dựng
Cung cấp thiết bị máy móc, cừ lasen...


1.

1.Gia tăng trải nghiệm khách hàng

 

2.Nâng cao hiệu suất làm việc cho nhân viên

 

3.Tối ưu hóa quy trình 

4.Nâng cao năng lực cạnh tranh

 

Triển khai  & Đồng hành  

1.

Xác định hiện trạng  

 

2.

Đưa ra mục tiêu

 

3.

Chuẩn hóa Quy trình


4.

Chọn  giải pháp

 

5.

Xác định KPI 

 

6.

Triển khai & cải tiến