Giải pháp phần mềm quản lí tài liệu.

Hình thức văn phòng không giấy.

Với ứng dụng Tài liệu, bạn có thể dễ dàng chia sẻ, gửi, phân nhóm và lưu trữ tài liệu đã được ban hành của doanh nghiệp. Bạn cũng có thể tạo ra các tài liệu kinh doanh như hóa đơn nhà cung cấp, bảng công việc, danh mục sản phẩm cần sản xuất.

Hợp lý hóa quy trình làm việc

Tích hợp với các quy trình phê duyệt, kiểm soát và xác nhận, cùng với các hoạt động, trò chuyện và quy tắc để đảm bảo mọi thứ được thực hiện bởi đúng người vào đúng thời điểm.

Cổng email

Bằng cách sử dụng cổng email, hóa đơn sẽ được tạo tự động từ tài liệu đã quét hoặc trực tiếp từ email nhà cung cấp của bạn.  

Phối hợp với nhóm và khách hàng

Chỉ định tài liệu cho đồng nghiệp, khách hàng hoặc nhà cung cấp của bạn. Chia sẻ tệp và thư mục công khai với khách hàng của bạn và cho phép họ nhập tài liệu trực tiếp.

Làm việc liền mạch hơn với Chữ ký số

Đừng lãng phí thời gian in và quét tài liệu cần ký. Thay vào đó, hãy chỉ định tài liệu đó cho đúng người, ký điện tử và nhận lại nhanh chóng.

Xử lý nhiều tài liệu cùng lúc

Xử lý lượng lớn tài liệu bằng cách yêu cầu phê duyệt, thay đổi thư mục, gắn thẻ và chỉ định nhiều tệp cùng lúc thay vì từng cái một.

Tích hợp với những ứng dụng khác

Ứng dụng Tài liệu được tích hợp với các ứng dụng khác. Người dùng có thể theo dõi các phiên bản kế hoạch và bảng việc với PLM, tạo hóa đơn nhà cung cấp chỉ bằng một cú nhấp chuột với sự trợ giúp của AI trên ứng dụng Kế toán hoặc tạo nhiệm vụ từ các tài liệu cụ thể.


Xem lượng thời gian bạn có thể tiết kiệm được


Sử dụng công cụ tính toán bên dưới và ước tính số lượng nhiệm vụ liên quan đến tài liệu thủ công mà bạn hay các nhân viên của bạn thực hiện mỗi tháng.


Giải pháp phần mềm quản lí tài liệu.
Lê Nhật Linh 1 tháng 11, 2022
Share this post
 Liên hệ
Đăng nhập to leave a comment