Giải pháp phần mềm quản lý chấm công.

Hỗ trợ quản lý công việc của riêng bạn

Quản lý công việc, theo dõi thời gian và bảng chấm công hàng ngày, hàng tuần, thậm chí là hàng thángThật nhanh chóng.

Khi bạn cần ghi lại hàng loạt hoạt động hàng ngày, mỗi giây đều giá trị. Ứng dụng Chấm công cũng nhanh như bạn vậy.
 

Quản lý hoạt động & nguồn nhân lực

Kiểm soát các dự án và quản lý thời gian của nhân viên từ backend.
Dự báo nhu cầu & nguồn lực

Hiệu quả dự án & Nguồn lực của nhân viên

Lên lịch cho các nhóm của bạn trong các dự án có tính đến ngày nghỉ của nhân viên. Lập kế hoạch trước cho các dự án sắp tới nhờ vào dự báo dựa trên các dự án đang chạy có thể so sánh và ước tính thời hạn chính xác hơn. So sánh dự báo với bảng chấm công thực tế để tăng lợi nhuận.


Giải pháp phần mềm quản lý chấm công.
Lê Nhật Linh 1 tháng 11, 2022
Share this post
 Liên hệ
Đăng nhập to leave a comment