Giải pháp phần mềm quản lý cho thuê.

Từ Báo giá thuê đến Hóa đơn

Quản lý mọi việc từ một nơi duy nhất.

 

Tạo đơn hàng thuê, lịch biểu, hàng giao, hàng trả về và hóa đơn từ một dạng xem duy nhất.

Có được tất cả các thông tin cần thiết, trực tiếp trên đơn hàng thuê.

Closeup on rental status's interface

Tổng quan theo thời gian thực

Tổng quan theo thời gian thực

Dễ dàng lập lịch cho thuê.

Theo dõi tính khả dụng của sản phẩm và số sê-ri từ dạng xem Gantt. Cần duy trì hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm? Không cung cấp sản phẩm giữa hai lần thuê với thời gian đệm.Báo giá chuyên nghiệp

Làm nổi bật sản phẩm và tối đa hóa doanh thu.

Gửi đơn hàng thuê rõ ràng cho khách hàng của bạn. Cấu hình sản phẩm theo các yêu cầu của họ và tối đa hóa doanh thu của bạn bằng cách giới thiệu các sản phẩm tùy chọn.Tích hợp hoàn toàn với các ứng dụng khác

Cuối cùng cũng có một giải pháp quản lý hoàn toàn vòng đời sản phẩm cho thuê

 


Giải pháp phần mềm quản lý cho thuê.
Lê Nhật Linh 1 tháng 11, 2022
Share this post
 Liên hệ
Đăng nhập to leave a comment