Giải pháp phần mềm quản lý kế hoạch.

Biểu đồ Gantt nâng cao

Màn hình chính của ứng dụng Kế hoạch là một biểu đồ Gantt được thiết kế đẹp mắt và nâng cao.
Nó giúp bạn hiểu rõ về kế hoạch sắp tới của bạn và cho phép bạn chỉnh sửa các công việc hoặc ca làm chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Viết nên tương lai


Viết nên tương lai

Dù bạn đang tìm cách quản lý lịch trình của nhân viên hay dự báo các dự án, thì ứng dụng Kế hoạch sẽ giúp bạn chú trọng vào việc phối hợp và tổ chức công việc rất nhẹ nhàng. Tạo các nhiệm vụ làm việc, phân công và hủy phân công bằng thao tác kéo-thả đơn giản.


 

Trong tầm kiểm soát

Nhân viên có thể truy cập lịch làm việc của họ qua cổng thông tin cá nhân. Họ không chỉ có cái nhìn rõ ràng về các nhiệm vụ làm việc của mình mà còn có thể nhận nhiệm vụ khác hoặc tự phản hồi việc phân công trực tiếp từ máy tính hoặc điện thoại thông mình của mình.


Giải pháp phần mềm quản lý kế hoạch.
Lê Nhật Linh 1 tháng 11, 2022
Share this post
 Liên hệ
Đăng nhập to leave a comment