Giải pháp phần mềm quản lý phương tiện đội xe.

Quản lý đội xe dễ dàng

Quản lý đội xe cực kỳ dễ dàng

Bạn không cần phải sử dụng bất kỳ hệ thống theo dõi chuyên dụng nào cho phương tiện của công ty - với ứng dụng thông minh, bạn có thể giám sát chặt chẽ đội xe của mình chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Quản lý mọi thứ thông qua hệ thống quản lý thân thiện với người dùng - mục nhật ký nhiên liệu, chi phí và nhiều tính năng khác cần thiết để quản lý phương tiện của công ty bạn.Quản lý cho thuê và các loại hợp đồng khác

Giám sát mọi hợp đồng đối với các phương tiện của bạn và nhận email cảnh báo khi hợp đồng sắp đến ngày hết hạn. Một số công cụ trực quan được áp dụng để đảm bảo bạn sẽ nhớ gia hạn (hoặc chấm dứt) hợp đồng. Tổ chức thực hiện dịch vụ liên quan đến các phương tiện và liên lạc với các nhà cung cấp dịch vụ đủ điều kiện; quản lý hóa đơn và ghi chú. Thiết lập chính sách về phương tiện, cũng như chính sách bảo hiểm để quản lý đội xe của bạn một cách hiệu quả nhất.


 

Giám sát tất cả chi phí cùng lúc

Xác định và theo dõi lượng tiền mà công ty bạn đã chi cho từng phương tiện trong đội xe. Chi phí định kỳ của hợp đồng như hợp đồng cho thuê và hợp đồng dịch vụ sẽ được tự động thêm vào hệ thống kế toán ngay từ đầu kỳ của tần suất được nêu trong hợp đồng, còn tất cả các chi phí khác như nhiên liệu và sửa chữa sẽ được tự động thêm vào báo cáo của bạn. 

Phân tích và báo cáo

Hiển thị mọi chi phí liên quan đến một phương tiện cụ thể hoặc một loại hình dịch vụ. Sử dụng công cụ báo cáo để so sánh các loại chi phí khác nhau (phương tiện tốn kém chi phí nhất; những dịch vụ đã được thực hiện bằng phương tiện này; v.v.). Có được các thông tin chuyên sâu thực sự hữu ích về doanh số của từng loại phương tiện để đầu tư vào đội xe hiệu quả.


Giải pháp phần mềm quản lý phương tiện đội xe.
Lê Nhật Linh 1 tháng 11, 2022
Share this post
 Liên hệ
Đăng nhập to leave a comment