Giải pháp phần mềm quản lý thảo luận.

Tăng cường giao tiếp nhóm

Trò chuyện nhóm và riêng tư, tích hợp với tất cả các mô-đunTham gia vào cuộc hội thoại với đồng nghiệp

Tham gia vào cuộc hội thoại với đồng nghiệp

Công cụ giao tiếp mạnh mẽ.

Thúc đẩy các cuộc thảo luận giữa tất cả các cấp trong công ty của bạn. Có cái nhìn tổng quan về các chủ đề đang được thảo luận và tất cả các tin nhắn mới trong phần bản tin của mô-đun.Trò chuyện trực tiếp từ mọi nơi

Hội thoại luôn mở trong các mô-đun khác.

Biến cuộc trò chuyện của bạn thành cửa sổ pop-up để tiếp tục trò chuyện trong các mô-đun khác.Tạo kênh liên lạc & nhóm riêng tư

Bắt đầu một cuộc thảo luận với các kênh công cộng và cho phép bất kỳ nhân viên nào tham gia cuộc trò chuyện. Tạo các kênh riêng để chỉ mời một nhóm người được chọn.


Gửi thông báo

Cá nhân hóa cách thông báo được gửi để giảm thiểu tình trạng quá tải hộp thư và nhận được các tin nhắn quan trọng. Xác định rõ ai nhận được tin nhắn gì và vào khi nào.Tích hợp với tất cả mô-đun

Theo dõi tất cả các hành động trong một cửa sổ

Chọn cách bạn muốn xử lý thông báo, thêm người theo dõi vào các bảng công việc, lên lịch các hoạt động, gửi tin nhắn và thông báo, và trò chuyện, tất cả chỉ từ một màn hình duy nhất. Xem các đồng nghiệp đang thực hiện những hoạt dộng gì và tốc độ phản hồi tin nhắn bằng cách kiểm tra trạng thái của họ và duy trì kết nối với họ và các đối tác thông qua ứng dụng.Giải pháp phần mềm quản lý thảo luận.
Lê Nhật Linh 1 tháng 11, 2022
Share this post
 Liên hệ
Đăng nhập to leave a comment