Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp Biframework

1. Đây là một công cụ sẽ giúp nhà quản lý nắm được về tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp. Hỗ trợ nhà quản lý có một hệ thống để truy cập thông tin nhanh và chính xác từ tổng hợp đến chi tiết về các hoạt động mua, bán, tồn kho, sản xuất, kế toán, nhân sự của công ty.

2. Là một nền tảng giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều về thời gian và chi phí vận hành. Ứng dụng hệ thống sẽ giúp loại bỏ sự chậm trễ về báo cáo, sự trùng lắp công việc và sai sót về thông tin trong hệ thống quản lý hiện tại.

3. Hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định kịp thời do hệ thống có sẵn các công cụ tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch và cảnh báo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.

Ba điều trên sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa nguồn tài nguyên có sẵn, từ đó tạo nền tảng phát triển vững chắc trong môi trường luôn bất ổn và cạnh tranh.

Các module chính trong Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể – Biframework Enterprise Resource

·        Quản lý mua hàng – Purchase Management: Quản lý vendor, quản lý PO, hóa đơn mua vào, quản lý giá, quản lý chi phí vận chuyển, quản lý công nợ, quản lý kế hoạch thanh toán và quản lý thanh toán

·        Quản lý tồn kho – Inventory Management: Quản lý hàng hóa tồn kho và dịch vụ, quản lý nhóm hàng hóa, quản lý giá vốn, quản lý tồn kho tối thiểu (tồn kho an toàn) và tồn kho tối đa, quản lý vị trí lưu kho (khu vực, tầng, dãy, kệ, bin), quản lý phiếu nhập & phiếu xuất, quản lý chuyển kho, quản lý nhập trả, quản lý xuất trả, quản lý xuất sử dụng, xuất tiêu hao và báo cáo nhập xuất tồn

·        Quản lý bán hàng và CRM – Sales Management & CRM: Quản lý khách hàng, quản lý nhân viên kinh doanh, quản lý phân công khách hàng, quản lý lịch sử liên hệ với khách hàng, quản lý meeting, quản lý giá bán, quản lý chi phí vận chuyển, quản lý chiết khấu, quản lý hoa hồng, quản lý doanh số, quản lý báo giá, quản lý hợp đồng, quản lý hóa đơn đầu ra, quản lý kế hoạch thanh toán, quản lý công nợ và thu tiền, quản lý tiến độ bán hàng và tình hình bán hàng

·        Quản lý giao nhận – Delivery Management: Quản lý chứng từ giao nhận, quản lý hàng hóa giao nhận và thu tiền

·        Quản lý kế toán tài chính – Accounting & Financial Management: quản lý thu chi tiền mặt và tiền gửi theo các khoản mục chi phí, quản lý phải thu & phải trả, quản lý tạm ứng, quản lý kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính

·        Quản lý nhân sự tiền lương- Human Resource & Payroll: Quản lý hồ sơ nhân sự, quản lý chấm công, quản lý nghỉ vắng, quản lý tăng ca, quản lý phép năm, BHYT, BHXH và quản lý tính lương

·        Quản lý dự án – Project Management: Quản lý hạng mục công việc WBS và Activity, quản lý kế hoạch thực hiện, quản lý tiến độ thực hiện, quản lý sai lệch, quản lý nguồn lực, quản lý chi phí, quản lý giải ngân & thanh toán.

Tính năng vượt trội của

Biframework Enterprise Resouce

1.    Quản lý dữ liệu về thông tin khách hàng tiềm năng và phân chia công việc phụ trách khác hàng cho các nhân viên kinh doanh. Có bảo mật và phân quyền truy cập dữ liệu cho từng nhân viên kinh doanh.

2.    Thống kê và báo cáo chi tiết về các hoạt động của nhân viên kinh doanh với khách hàng như meeting, liên lạc, báo giá, đặt hàng, thu tiền, công nợ … Tự động nhắc ngày sinh nhật của khách hàng.

3.    Lập các chỉ tiêu về doanh số và báo cáo tình trạng bán hàng của các nhân viên kinh doanh.

4.    Quản lý công nợ bán hàng từ tổng hợp đến chi tiết. Tự động thông báo các hóa đơn nợ quá hạn. Cho phép quản lý các đợt thanh toán.

5.    Quản lý thông tin hàng hóa, nhóm hóa và chuyển đổi số lượng giữa các đơn vị tính. Cho phép import & export dữ liệu ra file Excel, PDF. Truy xuất thông tin hàng hóa bằng mã vạch, ứng dụng với máy quét và máy in mã vạch.

6.    Quản lý danh mục giá bán, giá mua, và giá tham khảo từ các nguồn khác (giá của đổi thủ, giá trên internet …). Tự động kết chuyển và tính lợi nhuận cho từng đơn đặt hàng.

7.    Hỗ trợ điều chỉnh hàng tồn kho khi kiểm kê kho và có tích hợp với hệ thống máy kiểm kho tự động.

8.    Quản lý nhập xuất tồn của hàng hóa tồn kho. Tự động hạch toán tài khoản kế toán. Quản lý được cho nhiều kho ở nhiều địa điểm khác nhau. Có bảo mật và phân quyền dữ liệu cho từng nhân viên kho.

9.    Quản lý thông tin và đánh giá nhà cung cấp.

10. Quản lý thông tin về đơn hàng mua (PO), công nợ, thanh toán và chi phí mua hàng từ tổng hợp đến chi tiết.

11. Quản lý hồ sơ nhân viên, tuyển dụng, đào tạo, chấm công, tính lương. Có tích hợp tự động với hầu hết với các máy chấm công hiện nay.

12. Cho phép truy xuất, báo cáo các bảng lương, phiếu lương, lịch sử lương từ tổng hợp đến chi tiết.

13. Quản lý phép năm, nghỉ vắng, tăng ca, cấp phát công cụ dụng cụ, BHYT, BHXH và hợp đồng lao động.

14. Quản lý lập kế hoạch dự án, cập nhật tiến độ dự án, theo dõi tiến độ và kiểm soát dự án.

15. Quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi, hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, truy xuất các báo cáo kế toán và báo cáo tài chính tự động.

16. Quản trị nhiều hệ thống sổ sách và số liệu cũng chỉ cần nhập một lần duy nhất.

17. Tự động tính giá vốn theo các phương pháp FIFO, LIFO, Bình Quân Gia Quyền và Đích danh.

18. Biframework đã thành công trong việc lập trình Barcode: có thể in mã vạch cho từng thành phẩm, in cho nhiều mã trên 1 phiếu nhập kho trực tiếp ngay trên phần mềm. 

 

Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp Biframework
Demo 23 tháng 9, 2021
Share this post
Tag
 Liên hệ
Đăng nhập to leave a comment