Khái niệm MRP là gì? - Phần mềm quản trị sản xuất tổng thể
Khái niệm MRP là gì? - Phần mềm quản trị sản xuất tổng thể

MRP là gì? Khái niệm chuẩn nhất về MRP và phương pháp để doanh nghiệp ứng dụng thành công MRP vào hoạt động quản quản trị sản xuất. Giúp tăng năng suất và giảm chi phí hoạt động.

 

I. BỐI CẢNH QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Trong thời gian vừa qua, nền kinh tế nước ta có những bước phát triển rất mạnh mẽ , đứng vị trí thứ 7 thế giới về tốc độ tăng trưởng và mang đến những cơ hội tích cực dành cho các doanh nghiệp có thể phát triển đột phá. Tuy nhiên đi kèm với những cơ hội phát triển vượt bậc, sự hội nhập của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng đồng thời mang đến những thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và chế tạo.

Hoạt động quản trị sản xuất ở các doanh nghiệp hiện tại chưa có sự đồng bộ hóa theo quy trình chuẩn, đa số đều quản lý thủ công truyền thống trên giấy tờ hoặc excel rất thụ động. Các bộ phận còn hoạt động rời rạc, thiếu đồng nhất dẫn đến tình trạng sai lệch về thông tin nội bộ, rất khó quản lý tổng thể. Đồng thời chưa tối ưu được các nguồn lực hiện có như máy móc, nhân công, nguyên vật liệu... Sinh ra nhiều lãng phí.

Các doanh nghiệp cần một giải pháp quản trị sản xuất mới, có kết nối toàn bộ các bộ phận trong quá trình hoạt động sản xuất, chuẩn hóa và tự động hóa quy trình làm việc.

 

II. GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN TRỊ SẢN XUẤT MRP

 

MRP là hệ thống phần mềm quản trị sản xuất tổng thể. Được tích hợp đầy đủ các phân hệ trong hoạt động sản xuất như: Lập kế hoạch sản xuất, thiết lập định mức sản phẩm, dự báo nhu cầu vật tư, kế toán giá thành, thực hiện lệnh sản xuất, quản lý kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm và bán thành phẩm theo từng công đoạn sản xuất,...MRP giúp nhà quản lý có thể quản trị hiệu quả các hoạt động sản xuất, giúp tinh gọn quy trình vận hành, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời đảm bảo tính chính xác của thông tin dữ liệu doanh nghiệp, tăng tốc các vòng quay sản xuất, vòng quay tài chính, hàng tồn kho.

 

III. HIỆU QUẢ KHI ỨNG DỤNG MRP VÀO QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

 

Tự động hóa doanh nghiệp: Doanh nghiệp của bạn được vận hành tự động hóa trên nền tảng MRP. Các bộ phận trước đây rời rạc thì nay đã có sự liên kết chặt chẽ với nhau và cùng chia sẻ luồng thông tin đồng nhất. Gắn kết mọi người và tạo ra sức mạnh tập thể, khai thác triệt để các nguồn lực của doanh nghiệp.

 

Tiết kiệm chi phí - Nâng cao năng suất: Giúp bạn quản lý chi tiết chuỗi cung ứng. Tính giá thành sản xuất chính xác. Quy trình sản xuất được tự động hóa để giảm bớt sự phụ thuộc vào yếu tố con người, giảm thiểu hầu hết các lãng phí dư thừa không cần thiết, từ đó năng suất làm việc được nâng cao rõ rệt và giảm thiểu thất thoát, lãng phí.

 

Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển: Mô hình phần mềm quản trị sản xuất mang đến những kết quả tăng trưởng trong dài hạn. Với các tiêu chí như: năng suất sản xuất tăng 40%, chất lượng sản phẩm tăng 30 - 50%, chi phí rủi ro giảm 15 -25% và giá chào thầu giảm 30%. (Số liệu thống kê của một công ty sản xuất quy mô lớn sau 3 năm ứng dụng phần mềm MRP).

 

 

Hệ thống báo cáo tức thì: Sức khỏe doanh nghiệp nay đã hoàn toàn nằm trong tay bạn thông qua các chỉ số được thống kê chính xác, tức thì như: Năng suất làm việc, tỷ lệ sản xuất sản phẩm, công suất nhà máy, nhân công, số liệu tài chính kế toán... Giúp bạn dự báo kế hoạch sản xuất dựa trên tình hình thực tế, góp phần ra quyết định phù hợp và hiệu quả.

Khái niệm MRP là gì? - Phần mềm quản trị sản xuất tổng thể
Lê Nhật Linh 2 tháng 7, 2022
Share this post
 Liên hệ
Đăng nhập to leave a comment