NHỮNG LỢI ÍCH QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH KHI DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO HỆ THỐNG (ERP)

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi việc kinh doanh phát triển về chất và lượng, chủ doanh nghiệp thường nhận ra hệ thống và những quy trình làm việc cũ không còn phù hợp với sự phát triển đó nữa. Nhưng trước khi họ nhận ra vấn đề thì việc kinh doanh đã bắt đầu phải đối mặt với những vấn đề như:  việc theo dõi đơn hàng gặp khó khăn, giấy tờ kế toán và các báo cáo có nhiều lỗ hổng, sự hài lòng của khách hàng giảm dần, dự báo bán hàng dựa trên phỏng đoán nhiều hơn là số liệu thực tế, theo dõi hàng tồn kho rất khó khăn...
Nhiều doanh nghiệp vẫn đang quản lý thủ công và phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người, dẫn đến việc thường xuyên phát sinh các khó khăn trong quy trình quản lý vận hàn

Sau đây, ENMASYS  sẽ chỉ ra những lợi ích cho thấy doanh nghiệp bạn  cần một giải pháp ERP để gia tăng hiệu quả trong công tác quản trị về sản xuất và tối ưu hóa quy trình.

1. Cải thiện hiệu suất sản xuất

ERP giúp doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thiết bị máy móc cải thiện hiệu suất sản xuất theo nhiều cách, bao gồm:
Tự động hóa các quy trình sản xuất: ERP có thể tự động hóa các quy trình sản xuất thủ công, chẳng hạn như lập kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ và quản lý chất lượng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho nhân viên, từ đó tăng hiệu suất sản xuất.

Tích hợp dữ liệu từ các bộ phận khác nhau: ERP tích hợp dữ liệu từ các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp, chẳng hạn như mua hàng, kho bãi và bán hàng. Điều này giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về hoạt động sản xuất, từ đó đưa ra các quyết định tối ưu hơn.

Phân tích dữ liệu sản xuất: ERP cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu sản xuất, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hiệu suất sản xuất của mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể xác định các lĩnh vực cần cải thiện để nâng cao hiệu suất sản xuất.

2. Tối ưu hóa lịch sản xuất

ERP giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lịch sản xuất theo nhiều cách, bao gồm:
Lập kế hoạch sản xuất chính xác: ERP sử dụng dữ liệu từ các bộ phận khác nhau để lập kế hoạch sản xuất chính xác. Điều này giúp doanh nghiệp đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tránh tình trạng thiếu hụt hàng tồn kho.

Tự động hóa việc lên lịch sản xuất: ERP có thể tự động hóa việc lên lịch sản xuất, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức.

Phân tích dữ liệu lịch sản xuất: ERP cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu lịch sản xuất, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hiệu quả của lịch sản xuất. Từ đó, doanh nghiệp có thể điều chỉnh lịch sản xuất để phù hợp với nhu cầu của mình.

3. Theo dõi tồn kho và quản lý nguyên vật liệu

ERP giúp doanh nghiệp theo dõi tồn kho và quản lý nguyên vật liệu hiệu quả theo nhiều cách, bao gồm:
Tự động hóa việc theo dõi tồn kho: ERP có thể tự động hóa việc theo dõi tồn kho, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức.

Phân tích dữ liệu tồn kho: ERP cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu tồn kho, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu nguyên vật liệu. Từ đó, doanh nghiệp có thể đảm bảo luôn có đủ nguyên vật liệu để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Tích hợp dữ liệu mua hàng: ERP tích hợp dữ liệu mua hàng, giúp doanh nghiệp đảm bảo luôn có đủ nguyên vật liệu để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

4. Tích hợp quản lý sản xuất và quy trình kỹ thuật

ERP tích hợp quản lý sản xuất và quy trình kỹ thuật theo nhiều cách, bao gồm:
Tự động hóa việc lập kế hoạch sản xuất: ERP sử dụng dữ liệu từ quy trình kỹ thuật để lập kế hoạch sản xuất. Điều này giúp doanh nghiệp đảm bảo sản xuất các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Tích hợp dữ liệu thiết kế: ERP tích hợp dữ liệu thiết kế, giúp doanh nghiệp đảm bảo sản xuất các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu thiết kế.

Tích hợp dữ liệu bảo trì: ERP tích hợp dữ liệu bảo trì, giúp doanh nghiệp đảm bảo các thiết bị sản xuất luôn hoạt động tốt.

5. Cải thiện quản lý tài sản và thiết bị

ERP giúp doanh nghiệp cải thiện quản lý tài sản và thiết bị theo nhiều cách, bao gồm:
Tự động hóa việc theo dõi tài sản và thiết bị: ERP có thể tự động hóa việc theo dõi tài sản và thiết bị, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức.

Phân tích dữ liệu tài sản và thiết bị: ERP cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu tài sản và thiết bị, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hiệu quả sử dụng tài sản và thiết bị. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định tối ưu hơn về việc sử dụng tài sản và thiết bị.

Tích hợp dữ liệu bảo trì: ERP tích hợp dữ liệu bảo trì, giúp doanh nghiệp đảm bảo các thiết bị sản xuất luôn hoạt động tốt.

6. Tối ưu hóa quản lý chi phí sản xuất

ERP giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quản lý chi phí sản xuất theo nhiều cách, bao gồm:
Tự động hóa việc theo dõi chi phí sản xuất: ERP có thể tự động hóa việc theo dõi chi phí sản xuất, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức.

Phân tích dữ liệu chi phí sản xuất: ERP cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu chi phí sản xuất, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các khoản chi phí sản xuất. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định tối ưu hơn về việc kiểm soát chi phí sản xuất.

Tích hợp dữ liệu từ các bộ phận khác nhau: ERP tích hợp dữ liệu từ các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp, chẳng hạn như mua hàng, kho bãi và bán hàng. Điều này giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về các khoản chi phí sản xuất, từ đó đưa ra các quyết định tối ưu hơn về việc kiểm soát chi phí sản xuất.

7. Quản lý sản phẩm và dự án

ERP giúp doanh nghiệp quản lý sản phẩm và dự án hiệu quả theo nhiều cách, bao gồm:
Theo dõi thông tin sản phẩm: ERP giúp doanh nghiệp theo dõi thông tin sản phẩm, chẳng hạn như thông số kỹ thuật, giá cả và tồn kho. Điều này giúp doanh nghiệp đảm bảo cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Quản lý dự án: ERP giúp doanh nghiệp quản lý dự án sản xuất, bao gồm lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và quản lý chi phí. Điều này giúp doanh nghiệp đảm bảo hoàn thành các dự án đúng thời hạn và ngân sách.

8. Tích hợp quản lý lực lượng lao động và sản xuất

ERP giúp doanh nghiệp tích hợp quản lý lực lượng lao động và sản xuất theo nhiều cách, bao gồm:
Theo dõi thông tin nhân viên: ERP giúp doanh nghiệp theo dõi thông tin nhân viên, chẳng hạn như thông tin cá nhân, kỹ năng và lịch sử làm việc. Điều này giúp doanh nghiệp đảm bảo bố trí nhân viên phù hợp với các nhiệm vụ sản xuất.

Lập kế hoạch nhân lực: ERP giúp doanh nghiệp lập kế hoạch nhân lực cho các dự án sản xuất. Điều này giúp doanh nghiệp đảm bảo có đủ nhân lực để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Tích hợp dữ liệu sản xuất: ERP tích hợp dữ liệu sản xuất, giúp doanh nghiệp đảm bảo nhân viên có thông tin cần thiết để thực hiện công việc sản xuất.

9. Cải thiện quản lý dự án và thời gian sản xuất

ERP giúp doanh nghiệp cải thiện quản lý dự án và thời gian sản xuất theo nhiều cách, bao gồm:
Tự động hóa việc lập kế hoạch dự án: ERP có thể tự động hóa việc lập kế hoạch dự án, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức.

Theo dõi tiến độ dự án: ERP giúp doanh nghiệp theo dõi tiến độ dự án, giúp doanh nghiệp đảm bảo hoàn thành các dự án đúng thời hạn.

Phân tích dữ liệu dự án: ERP cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu dự án, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hiệu quả của các dự án. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định tối ưu hơn về việc quản lý dự án.

10. Giảm thiểu sai sót và lỗi sản xuất

ERP có thể giúp doanh nghiệp giảm thiểu sai sót và lỗi sản xuất theo nhiều cách, bao gồm:
Tự động hóa các quy trình sản xuất: ERP có thể tự động hóa các quy trình sản xuất, giúp loại bỏ các lỗi do thủ công gây ra.

Tích hợp dữ liệu từ các bộ phận khác nhau: ERP tích hợp dữ liệu từ các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về hoạt động sản xuất, từ đó phát hiện sớm các sai sót và lỗi.
Phân tích dữ liệu sản xuất: ERP cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu sản xuất, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hiệu suất sản xuất của mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể xác định các lĩnh vực cần cải thiện để giảm thiểu sai sót và lỗi.

Kết luận: 
ERP là một giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện, có thể giúp doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thiết bị máy móc đạt được nhiều lợi ích to lớn. Để đạt được những lợi ích này, doanh nghiệp cần lựa chọn giải pháp ERP phù hợp với quy mô, ngành nghề và nhu cầu của mình. Doanh nghiệp cũng cần có kế hoạch triển khai ERP chi tiết và cụ thể, đồng thời đào tạo nhân viên sử dụng ERP một cách hiệu quả.
NHỮNG LỢI ÍCH QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH KHI DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO HỆ THỐNG (ERP)
Phạm Hạnh 7 tháng 11, 2023
Share this post
Tag
 Liên hệ
Đăng nhập to leave a comment