Phần mềm kế toán sản xuất

 

I. BỐI CẢNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

 

1. Phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người:

- Nguồn dữ liệu đổ dồn vào một nhân sự, dẫn đến rủi ro thất thoát dữ liệu khi nhân sự nghỉ việc.

- Các dữ liệu hoạt động được ghi chép, thống kê truyền thống, dễ phát sinh các lỗ hổng tài chính, sai lệnh thông tin, không liên kết giữa các bộ phận.

- Quy trình làm việc dễ phát sinh theo cảm tính, không có tính chất phân quyền theo dõi các hoạt động tài chính doanh nghiệp.2. Lỏng lẻo khâu lưu trữ, bảo mật:

- Phát sinh các lỗ hổng quản lý, dữ liệu thiếu bảo mật nhiều lớp.

- Không có điều kiện đảm bảo an toàn dữ liệu khi xảy ra các trường hợp bất khả kháng.

3. Báo cáo, phân tích dữ liệu chậm trễ:

- Báo cáo tài chính chậm trễ, thông tin chưa thống nhất, chồng chéo... làm ảnh hưởng đến các quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp.
- Khó kiểm soát cơ cấu tài chính, nguồn tiền trong doanh nghiệp. Chưa có cảnh báo các chỉ số tài chính vượt (hụt) định mức kịp thời.

II. GIẢI PHÁP  

Phần mềm  được xây dựng trên nền tảng công nghệ lập trình tiên tiến. Tích hợp đa nền tảng. Đáp ứng được hầu hết các nghiệp vụ quản trị tài chính doanh nghiệp, với các tính năng nổi bật như:

- Hóa đơn điện tử: Tích hợp sẵn hóa đơn điện tử và tiếp nhận thiết kế mẫu đơn theo yêu cầu của doanh nghiệp.

- Quản lý từ xa: Nhà quản trị luôn luôn nắm được tình hình tài chính doanh nghiệp từ xa thông qua internet.

- Hệ thống báo cáo: Báo cáo toàn diện, tạo mẫu theo đặc thù. Truy xuất ngược về chứng từ gốc.

- Tích hợp hệ thống: Cho phép tích hợp dữ liệu với các hệ thống khác: CRM, HRM, Quản trị sản xuất, bán lẻ...

- Thông báo nhắc việc: Hệ thống tự động triển khai nhắc công việc, nhắc nợ. Giúp đảm bảo hoạt động tài chính ổn định.

- Ngoại tệ: Đánh giá chênh lệch tỷ giá.

- Tức thời, bảo mật: Dữ liệu được liên kết giữa các phòng ban, cập nhật liên tục và lưu trữ bảo mật an toàn.

- Đa ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung.

- Linh hoạt: Cho phép tùy chỉnh form bảng biểu mẫu theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp.

 

III. NHỮNG PHÂN HỆ 

1. Phân hệ vốn bằng tiền:

Phân hệ Vốn bằng tiền dùng để theo dõi thu chi và thanh toán liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Phân hệ này cho phép cập nhật các phiếu thu tiền bán hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các thanh toán chi phí và các thu chi khác. Các báo cáo liên quan đến quản lý tiền mặt, theo dõi dòng tiền vào ra được cung cấp trong phân hệ này.

 

2. Phân hệ mua hàng phải trả:

Phân hệ mua hàng phải trả quản lý phiếu nhập mua hàng hóa, dịch vụ (trong nước và nhập khẩu), phiếu xuất trả lại nhà cung cấp, phân bổ số tiền đã trả cho các hóa đơn. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về hàng nhập mua (tổng hợp và chi tiết), công nợ phải thu (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn), báo cáo lãi nợ…

 

3. Phân hệ bán hàng phải thu:

Phân hệ bán hàng phải thu quản lý hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, phiếu nhập hàng bán bị trả lại, phân bổ số tiền đã thu cho các hóa đơn. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về doanh thu bán hàng (theo mặt hàng, khách hàng, nhân viên, phòng ban kinh doanh...), công nợ phải thu (theo khách hàng, theo hóa đơn)...

 

4. Phân hệ hàng tồn kho:

Phân hệ kế toán hàng tồn kho quản lý phiếu nhập, phiếu xuất, điều chuyển kho, xuất kho lắp ráp, thực hiện tính và cập nhật giá hàng tồn kho. Phân hệ này cho phép lên các báo cáo nhập xuất tồn (tổng hợp và chi tiết, theo kho) theo mặt hàng, vụ việc… Vật tư được theo dõi nhiều đơn vị tính, quản lý vật tư tồn kho theo định mức tối đa và tối thiểu. Cảnh báo tức thì khi xuất kho vượt định mức Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan (tk kho, tk giá vốn, tk doanh thu...)

 

5. Phân hệ tài sản - công cụ:

Phân hệ quản lý tài sản cố định (TSCĐ) lưu giữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm mua đến khi thanh lý như: mua mới (ghi tăng), điều chỉnh, luân chuyển tài sản, thanh lý (ghi giảm) giúp người sử dụng nắm rõ tình hình sử dụng TSCĐ của công ty và các thông tin về tài sản tại một thời điểm bất kỳ. 

 

6. Phân hệ chi phí giá thành:

Phân hệ Chi phí giá thành: hỗ tợ tập hợp chi phí sản xuất và phân bổ chi phí để tính giá thành sản phẩm, công trình, vụ việc,.. Mô hình tính giá thành áp dụng cho tất cả các loại hình sản xuất như sản xuất liên tục, sản xuất theo đơn hàng, sản xuất có nhiều công đoạn,.. Hỗ trợ tính giá thành công trình, vụ việc, món ăn nhà hàng, tour du lịch.

 

7. Phân hệ kế toán tổng hợp:

Phân hệ kế toán tổng hợp cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ, các bút toán định kỳ và các bút toán điều chỉnh. Ngoài ra còn thực hiện tổng hợp số liệu từ tất cả các phân hệ khác, lên các sổ sách, báo cáo kế toán, báo cáo thuế... 

 

8. Phân hệ kế toán quản trị:

Phần mềm Enmasys được đánh giá là phần mềm mạnh về quản trị, với hệ thống báo cáo quản trị phong phú, đa chiều giúp người quản trị ra quyết định chuẩn xác, kịp thời. Phân hệ quản trị giúp nhà quản trị đặt ra các kế hoạch thu chi, kế hoạch doanh thu, kế hoạch chi phí. So sánh kế hoạch với thực tế, giúp nhà quản trị có thể theo dõi các chỉ tiêu nào bị lệch, tìm lý do tại sao chi tiêu đó lại lệch với kế hoạch. Theo dõi diễn biến các chỉ tiêu qua từng thời kỳ. So sánh chỉ tiêu của kỳ này với kỳ khác


 

Phần mềm kế toán sản xuất
Lê Nhật Linh 2 tháng 7, 2022
Share this post
Tag
 Liên hệ
Đăng nhập to leave a comment