Giải pháp quản lý ngành phân phối (DMS):quản lý KPI nhân viên kinh doanh

1.   Tổng quan

Chỉ số bán hàng là thông tin xác định những nhân tố ảnh hưởng và đề ra mục tiêu trong công cuộc bán hàng. Doanh nghiệp cần phải đo lường sự tăng trưởng so với những mục tiêu đã đề ra.

Chỉ số bán hàng là những thước đo có thể lượng hóa được. Những thước đo này đã được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong doanh nghiệp và phản ánh những nhân tố thành công thiết yếu của doanh nghiệp trong bán hàng. Doanh nghiệp có thể xây dựng chỉ số bán hàng:

  •   Dựa trên tỉ lệ phần trăm số khách hàng bao phủ được
  •   Doanh số mang lại của từng NPP và nhân viên bán hàng… Dù sử dụng chỉ số nào, chúng phải phản ánh mục tiêu của doanh nghiệp và có thể lo đường được.

Chỉ số bán hàng chỉ có giá trị khi được xác định và đo lường một cách chính xác. Việc xác định rõ các chỉ số bán hàng và bám sát các chỉ số này rất quan trọng. Như đối với chỉ số “gia tăng doanh số”, cần làm rõ các vấn đề như đo lường theo đơn vị sản phẩm hay giá trị sản phẩm; sản phẩm trả lại sẽ bị khấu trừ trong tháng sản phẩm được bán ra hay trong tháng sản phẩm được trả lại?

Phân hệ quản lý Chỉ số bán hàng chính là công cụ giúp công ty quản lý được các chỉ số bán hàng, đánh giá khả năng bán hàng của Đội ngũ bán hàng, giúp GSKD và NPP theo dõi được tổng quan khả năng bán hàng của VTBH, NVBH, xem xét có cần thay đổi chiến lược, thay đổi kế hoạch, đẩy mạnh bán hàng trong thời gian kế tiếp hay không.

2.   Quy trình quản lý

Quy trinh quan ly chi so KPI kinh doanh trong giai phap phan mem dms_logo

1.    Nhận thông tin Chỉ số bán hàng – Chỉ tiêu cho từng NPP và VTBH

Mỗi chu kỳ – tháng, tùy vào tình hình kinh doanh và chiến lược, công ty sẽ đưa ra các loại Chỉ số bán hàng cần áp dụng trong chu kỳ, nhằm khuyến khích và thúc đẩy Đội ngũ bán hàng thực hiện đúng theo mục tiêu kinh doanh của công ty.

Đối với từng Chỉ số bán hàng, công ty sẽ quy định mức chỉ tiêu cần thực hiện cho từng NPP , VTBH và nhóm hàng cụ thể. Nhân viên xử lý dữ liệu đưa dữ liệu vào hệ thống theo chi tiêu tháng đã được duyệt.

2.    Cập nhật chỉ tiêu vào hệ thống

Thông tin các Chỉ số bán hàng và chỉ tiêu cụ thể  NPP, VTBH, Nhóm hàng..sẽ được bộ phận sales admin cập nhật vào hệ thống.

3.    Gửi thông báo cho Đội ngũ bán hàng và NPP

Sau khi cập nhật vào hệ thống, công ty thông báo tới toàn thể Đội ngũ bán hàng về chỉ số, chỉ tiêu, chính sách thưởng/phạt nếu có trong kỳ.

4.    Xem báo cáo chỉ tiêu trong chu kỳ

Giám sát kinh doanh (GSKD), NPP có thể theo dõi, kiểm tra lại chỉ tiêu cần thực hiện trong chu kỳ của mình trên Web.

5.    Theo dõi kết quả bán hàng hằng ngày

Trên thiết bị bán hàng cầm tay (PDA), NVBH có thể xem được báo cáo bán hàng hằng ngày, theo chu kỳ để biết được tình hình bán hàng có đạt so với chỉ tiêu công ty đưa ra hay không.

6.    Xử lý đơn hàng

Thực đạt của VTBH chỉ tính trên các đơn hàng đã kết thúc và tính theo “Ngày đặt hàng” của đơn hàng, do đó các đơn hàng cần được kết thúc trong thời gian sớm nhất có thể thì mới theo dõi được tình hình thực hiện chỉ tiêu chính xác nhất.

7.    Xem báo cáo Chỉ số bán hàng trên hệ thống

Trên hệ thống, GSKD, lãnh đạo – Đội ngũ bán hàng có thể theo dõi báo cáo Chỉ số bán hàng ở nhiều mức, từ Vùng miền cho đến chi tiết theo từng VTBH, kiểm tra tiến độ Thực đạt so với chỉ tiêu đặt ra.

3.   Các loại Chỉ số bán hàng

Chỉ số bán hàng là các thước đo do công ty đưa ra để đánh giá hiệu quả bán hàng theo mục tiêu khác nhau, ứng với mỗi chỉ số, công ty sẽ đặt chỉ tiêu cho các VTBH liên quan cần thực hiện theo.

Giải pháp quản lý ngành phân phối (DMS):quản lý KPI nhân viên kinh doanh
Demo 18 tháng 9, 2021
Share this post
 Liên hệ
Đăng nhập to leave a comment