Yêu cầu nghiệp vụ mua hàng trong giải pháp erp ngành bán lẻ điện thoại, điện máy

Tài liệu mô quả quy trình các bước mua hàng, các yêu cầu đặc thù của ngành điện thoại di động là quản lý số imex, đặc biệt tài liệu thông kê chi tiết các yêu cầu phân hệ mua hàng.

1.    Quy trình

quy trinh mua hang erp nganh ban le dien thoai do dien tu

2.    Yêu cầu chức năng chung

  • Tập hợp và cập nhật các chi phí mua hàng: bảo hiểm, lệ phí, vận chuyển, thuế nhập khẩu,…
  • Tự động phân bổ các chi phí mua hàng dựa trên tỷ trọng giá trị mặt hàng mua trên đơn hàng và phân bổ cho từng đơn vị hàng
  • Tự động tính giá nhập khẩu tạm tính theo chi phí thực tế đã tập hợp.
  • Tự động tính thuế Nhập khẩu theo giá kê khai trên TKHQ và thuế GTGT theo biểu thuế suất khai báo trong danh mục hàng
  • Theo dõi tình hình nộp thuế nhập khẩu và số thuế NK phải nộp
Yêu cầu nghiệp vụ mua hàng trong giải pháp erp ngành bán lẻ điện thoại, điện máy
Demo 18 tháng 9, 2021
Share this post
Tag
 Liên hệ
Đăng nhập to leave a comment